Om företaget

Solberga station AB ägs av Margareta och Michael Carlsson och bedriver idag verksamhet inom tre områden:

  • Atheragram Structura – konsultverksamhet inom ledarskap och organisation. Effektivare, roligare och lönsammare organisationer – för dig som vill mer! Bistår chefer och ledare i att gå från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Utvecklar ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur och som stärker och utvecklar verksamheten. Chefsstöd, chef- och ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarförsörjning och nya chefer samt organisationsutveckling. (www.atheragram.se - öppnas i ett nytt fönster) För verksamhetsområde Atheragram Structura ansvarar Margareta Carlsson, som också är VD för Solberga station AB.

  • Järnvägare – konsultverksamhet inom järnvägsbranschen. Järnvägare erbjuder ett brett urval tjänster som ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Ledning, utbildning, trafikhandläggning, expertis i myndighetskontakter, stöd i förvaltningsfrågor betr. infrastruktur, logistik och planering fordon, utredningar och kvalitetsuppföljning. (www.järnvägare.se - öppnas i ett nytt fönster) För verksamhetsområde Järnvägare ansvarar Michael Carlsson.

  • Solberga station – förvaltning av fastigheten. Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår. När den är genomförd planeras för lokaluthyrning och administrativ service som en tredje verksamhetsgren i bolaget. För detta verksamhetsområde ansvarar Margareta Carlsson.

Solberga station AB arbetar inom dessa områden i samverkan med andra företag och med underkonsulter.

Utgångspunkt för verksamheten är just Solberga station.

Vår mission är att bygga styrka. Hos våra kunder. Hos våra medarbetare. I samhället.

Den värdegrund företaget vilar på är professionalitet, engagemang och pålitlighet som bildar grund i allt vi gör samt passion, mod och mervärde som får det att lyfta.

I vårt arbete anser vi att samverkan och balans mellan bevarande och nyskapande är viktigt.

Solberga station AB är ett rekommenderat företag, ett företag med god affärsetik, ett företag att lita på. Läs mer om det här.

Du ska alltid känna dig varmt välkommen att kontakta oss!

Michael Carlsson
  • Solberga station AB
  • Nässjövägen 5
  • 571 76 Solberga
  • Latitud: 57.7362045
  • Longitud: 14.7500227

Säte i Nässjö.

Margareta Carlsson