VIP

Du vet väl om att du är viktig? Att just du, med din personlighet och kompetens, är betydelsefull.

Vi säger som Oscar Wilde lär ha sagt: ”Var dig själv, alla andra är redan upptagna.”

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-08-25T21:06:43+02:002021-08-31|Coaching|

Socialt umgänge

Förra veckan hade vi personalträff. Vi som arbetar utspridda över landet samlas fysiskt en gång i kvartalet ett par dagar. Utöver socialt umgänge avhandlar vi då interna frågor kring exempelvis arbetsmiljö, ekonomi och teknik, vi har en del kompetensutveckling, vi slipar på konsultrollen, vi pratar trender, verksamhet och utvecklingsprojekt och gör någon kul utflykt.

Utflykten den här gången gick till Stjärneholms Museum och Pyramid i Aneby för guidad information och visning, rekommenderas! Malte Liewen Stierngranat var en intressant man. Nå, utöver att kunna järnväg behöver våra konsulter också kunna hantera situationer av olika slag så den här gången hade vi också repetitionskurs i HLR (hjärt-lung-räddning), andningsstopp, hjärtstartare och stabilt läge.

Du som kund ska kunna känna dig trygg med oss ur flera olika perspektiv och vi själva ska känna att verktygslådan är full med nyttigheter.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-08-25T21:02:10+02:002021-08-26|Om oss på företaget|

Vad är det du ser? Är det en stor fisk och sex små?

Vad är det du ser? Är det en stor fisk och sex små? Är det en fisk som är nära i bild och övriga är längre bort? Är det en fisk som leder ett stim? Är det ett stim som jagar en annan fisk?

Hela livet handlar om perspektiv och vår egen tolkning. Det är sådant man kan reflektera kring i hängmattan en sommar.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-08-23T15:59:03+02:002021-08-24|Ledarskap, Perspektiv|

Välmående medarbetare

Välmående medarbetare är en grund i framgångsrika företag och organisationer. Forskning visar att en väl genomtänkt strategi när det gäller friskfaktorer och hälsofrämjande insatser har stor betydelse för hur vi mår och presterar på arbetet.

Vi samarbetar med KC Group, och kan i det samarbetet erbjuda expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group.

Svenska staten ger via Försäkringskassan ekonomiskt bidrag till företag och organisationer som väljer att satsa på välmående chefer och medarbetare.

Som kund till KC Group får ni 50% av kostnaden tillbaka, upp till 200 000 kr i bidrag/år, för hälsofrämjande insatser, stressreducerande insatser, insatser vid kris eller konflikt samt tjänster för förbättrad arbetsmiljö. Det kan exempelvis vara i form av individuell coaching, föreläsningar, teamcoaching, föreläsningar eller ledningsgruppsinsatser.

Läs mer om tjänsten här: Proact

Här finner du en broschyr om tjänsten.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-08-15T13:42:28+02:002021-08-17|Arbetsmiljö, Ledarskap, Nyheter|

Hattnålar

Det är olika ting som upplevs farliga under olika tider i historien. Idag gäller munskydd i kollektivtrafiken. För 100 år sedan fick vi se upp med hattnålarna…

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-08-09T15:51:17+02:002021-08-11|Järnväg, Ringlinien|

Funderingar kring framtiden?

Så här på sommaren brukar funderingar kring framtiden infinna sig.

Står du inför vägval? Vill du utmanas eller stöttas i din process eller bolla frågor av olika slag för att sortera i dina egna tankar och känslor, viljor och borden?

Vi coachar dig gärna. Hör av dig!

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-07-27T13:17:41+02:002021-08-04|Coaching, Förändring, Utveckling|
Till toppen