Coronapandemin

Vi på Solberga station AB följer Sveriges regerings och Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende den Corona-pandemi vi alla befinner oss i. Vi är alltid noga med hygien och säkerhet, än mer så idag. Vi följer även de restriktioner som gäller hos våra kunder, när vi verkar fysiskt hos dem, avseende avstånd och skyddsutrustning när sådan påkallas, vilket idag i vissa fall innefattar även exempelvis munskydd. Vi tar vår del av ansvaret för såväl vår egen som andras hälsa och gör vårt bästa för att bidra till att inte sprida Covid-19-smitta.