Coronapandemin

Vi på Solberga station AB följer Sveriges regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Corona-pandemin. Vi är alltid noga med hygien och säkerhet. Vi följer även de restriktioner som gäller hos våra kunder, när vi verkar fysiskt hos dem, avseende avstånd och skyddsutrustning när sådan påkallas. Vi tar vår del av ansvaret för såväl vår egen som andras hälsa och gör vårt bästa för att bidra till att inte sprida Covid-19-smitta.