DISC Deluxe

Bättre kommunikation och interaktion mellan människor

Vi genomför analyser och genomgångar i beteende- och kommunikationsverktyget DISC. DISC är ett av världens mest använda verktyg, en modell för att förstå människors kommunikationsstilar och ett sätt att identifiera beteendestilar för att underlätta och förbättra interaktion mellan människor. DISC ger ökad förståelse för den egna beteende- och kommunikationsstilen och hur den påverkar andra samt hur man själv påverkas av andra – styrkor och utmaningar exempelvis i vardaglig kommunikation, i förändring och vid stress. Syftet med DISC är att öka självkännedom, öka kännedom om andra kommunikations- och beteendestilar samt öka förmågan till flexibilitet och anpassning i den egna kommunikationen.

DISC genomförs kopplat till individ, duo/par eller grupp/team ur olika perspektiv som exempelvis ledarskap, försälj­ning, arbete eller socialt. Analyser kan även göras i form av samarbetsprofiler, som visar på duons/teamets beteende- och kommunikationsstilar, vad som är gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre. För effektivare ledarskap, bättre teamwork, färre konflikter i gruppen, bättre säljresultat och förståelse för kunden.

Vi är certifierade på analyser och genomgångar av DISC.

Hör av dig!