DuoCoaching

Effektiva samarbeten och god samverkan i duo och team

Att odla samverkan är en förutsättning för att organisationen ska fungera optimalt, liksom mål och strukturer för väl fungerande samarbeten. Att både låta varje person vara och göra sitt bästa och samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva. DuoCoaching fokuserar på just det; samarbetet. Inte på individerna i duon/teamet i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka. I processen utvecklas både teamet och individerna. En duo kan vara två personer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. Ett team kan vara en ledningsgrupp eller en annan gruppering där tät samverkan i ömsesidigt beroende finns. DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon eller teamet och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samarbete.

DuoCoaching kan om man vill kombineras med DISC, som också finns att läsa om här på sidan. Då tar man fram en samarbetsprofil, som visar på duons/teamets beteende- och kommunikationsstilar, vad som är gemensamt och vad som särskiljer. Genom det kan man fokusera på vad som kompletterar och vad som behöver utvecklas för att få samarbetet att fungera allt bättre.

Hos oss finner du coacher som är ICF-certifierade på någon av de två högsta nivåerna ICF Professional Certified Coach eller ICF Master Certified Coach.

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal kring vad DuoCoaching kan ge just dig.