Executive coaching

Utmaning, ifrågasättande, perspektiv och stöd – en kompetent partner.

Coaching är hjälp till självhjälp, skulle man kunna säga. Ett strukturerat sätt att bistå en individ i att hitta sin egen optimala lösning och handlingsplan samt träna och utvärdera sina nya beteenden. Anledningen till coaching är att klienten vill mer: utvecklas på något plan, finna ett nytt arbetssätt, söka lösningen på ett dilemma eller hantera en situation. Det kan också vara så att man vill möta ett utmanande och stöttande kompetens bollplank utan egenintresse i den egna organisationen för att fortlöpande reflektera kring arbete, roll och verksamhet.

Executive coaching – chefscoaching – är en del av chefsstöd och ledarskapsutveckling. Det är coaching av chefer i organisationens ledning: företagsledare, kommunchefer, chefer i ledningsgrupp, seniora chefer/advisors. Temat för coachingen är alltid kopplat till uppdraget och prestationen i chefens professionella roll och sammanhang och det finns alltid en organisation som står bakom klienten som ”kund/beställare” med en klar definierad roll och funktion.

En executive coach ska ha kompetens inom flera områden, såväl inom ledarskap och organisation som inom coaching, samt ha kunskaps- och kompetensmässig förankring inom företagsvärlden, ha kunskap om olika systemnivåer i en organisation och dess påverkan på varandra, ha beteendevetenskaplig kunskap och ha grundlig insikt i hur det är att vara chef och de dilemman som behöver hanteras.

Den kompetensen finner du hos oss vilket gör det både utmanande och tryggt att boka executive coaching hos Solberga station AB.
Hos oss finner du coacher som är ICF-certifierade på någon av de två högsta nivåerna ICF Professional Certified Coach eller ICF Master Certified Coach.

Vart är du på väg? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal