Interimslösning

En möjlighet att hinna tänka i genom – rekrytera väl.

Vi kan hjälpa till med att täcka upp på viktiga positioner, för längre eller kortare tid. Det kan handla om verksamhetsansvariga poster, såsom säkerhetschef, eller mer verksamhetsnära positioner, såsom arbetsledare. Det ger dig tillgång till vår kompetens. Det ger dig också möjlighet att planera en kommande rekrytering på ett genomtänkt sätt.

Hör av dig till oss för vidare dialog.