Ledarförsörjning och nya chefer

Träning och utbildning av nya och tilltänka chefer och ledare – var beredd.

Ledarförsörjning handlar om att som ledning och organisation ha en proaktiv hållning till det framtida chef- och ledarskapet i organisationen. Bidra till att utveckla potential, prestation och mognad hos olika individer som kan och vill gå vidare i ledande positioner framöver för att för att behålla goda medarbetare och säkra organisationens framtid.

Det finns inga ”färdiga” chefer och ledare, alla behöver utveckla sina styrkor och ha strategier för att hantera de svagare sidorna liksom de utmaningar man möter i rollen. Ledarförsörjning handlar om att förbereda sig.

Det finns ingredienser som kan vara viktiga oavsett verksamhet såsom professionell och personlig mognad, effektivitet, kommunikation, etik, arbetsmiljö, projektledning, affärsmannaskap, ekonomi och varumärke. Så finns det annat som är viktigt för just den berörda organisationen, dess verksamhet, kultur och mål. Såväl individuell utveckling som ledarförsörjningsprogram tas fram och genomförs i samverkan med berörd organisation utifrån syfte, mål och deltagare.

Vi tränar och förbereder nya och tilltänkta chefer och ledare. Med jämna mellanrum bistår vi organisationer i att sätta samman utvecklingsprogram i ledarförsörjningssyfte. Hör av dig så tänker vi tillsammans.