Organisationsutveckling

Utveckla prestationer, effektivitet, lärande – stärk organisationen.

Charles Revson, en av grundarna till Revlon Cosmetics lär en gång ha sagt ”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope”. Vad gör dina medarbetare? Tillverkar en artikel, levererar en tjänst eller bidrar de till att skapa det verksamheten står för? För vem gör ni vad och för vilka skapar ni värde?

I den komplexa verklighet vi lever idag behöver varje medarbetares omdöme vara väl utvecklat och beslut fattas långt ut i verksamheten på daglig basis. Var och en behöver kännedom om vision, värdegrund och mål och att få till effektivitet, lärande och innovation i organisationen är vitalt. Man behöver också kunna fungera på ett bra sätt i olika grupper, sammanhang och situationer.

På vilket sätt behöver din organisation utvecklas för att vara stark idag och i morgon? Varumärke, kommunikation, samverkan, kultur, prestationsutveckling och effektivitet är några områden att fundera kring. En kompetent och motiverad personal som trivs på arbetsplatsen, presterar väl och utvecklar verksamheten är en viktig tillgång i alla organisationer och att stärka och utveckla medarbetarna är en investering som lönar sig.

Förändringsarbete kan se ut på många olika sätt – beteenden, kultur, struktur – men det handlar allt som oftast om människor och om hur människor fungerar. Det kan vara om enstaka insatser som seminarier i kommunikation, stresshantering eller personlig effektivitet. Det kan vara insatser för konflikthantering. Det kan vara mer långtgående projekt som ett paket insatser för att öka medarbetar­skapet i organisationen. Det kan också vara insatser för vissa grupper eller av individuell karaktär. Det kan vara utveckling och förankring av värdegrund och kultur eller intern varumärkesutveckling. Oavsett vilket, ring oss!