Stressrådgivning och stresshantering

Förebyggande och åtgärdande

Genom samarbete med en professionell aktör på området erbjuder vi stressrådgivning när du vill arbeta förebyggande mot stress och stresshantering när stressen är ett faktum.

Stöd till HR, chefer och ledare i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa och bygga en hållbar organisation.

Föreläsning inom stressfysiologi, stresshantering och återhämtning – kanske till er nästa personaldag?

Stressrådgivning i samtal för dig själv eller en anställd som behöver individuell stressrådgivning.

Stressrådgivning är för dig som vill leva och verka på ett sätt där du och andra håller.

Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal!