Om oss

Om du vill veta mer om vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi står för och hur det egentligen ligger till med själva stationen, då är du på rätt ställe nu.

Om du vill veta mer om vilka personer som arbetar på Solberga station AB så läs mer på sidan Kontakta oss.

Vår vision och vår värdegrund

Vi vill bidra till att utveckla professionalitet, effektivitet och proaktivitet i järnvägsbranschen. Det är det övergripande syftet för oss som arbetar på Solberga station AB.

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss. Att kunden når rätt effekter i sin verksamhet som ett resultat av utförd tjänst. Vi bidrar med såväl olika perspektiv som möjligheter och lösningar.

Vi är ett gäng nyfikna, modiga och kompetenta experttjänster i järnvägsbranschen som bistår järnvägsorganisationer i att förbättra och utveckla sin verksamhet. Professionalitet, engagemang och pålitlighet bildar grund i allt vi gör. Passion, mod och mervärde får det att lyfta. Vi vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhället.

Vi anser att samverkan och balans mellan bevarande och nyskapande är viktigt. Vi arbetar i en samverkande anda både när det gäller samarbetet med våra kunder och med våra medarbetare.

Vi har dels egen personal anställd på företaget, såsom våra konsulter. Så har vi aktörer och konsulter som vi anlitar för att sköta vissa delar av vår verksamhet, såsom IT och telefoni, ekonomi och löner. Vi arbetar i vår tur med underkonsulter. Vissa som vi arbetar lite tätare med. Så har vi andra underkonsulter och timanställda som vi arbetar med när behov finns. Utöver det har vi vårt kontaktnät med människor med olika kompetens som vi antingen själva anlitar eller förmedlar kontakt med när så behövs.

Vi tror på dialog och samarbete och att bara nöjda kunder kommer tillbaka. Vår vision är att du som kund ska se oss som en självklar samarbetspart: när du behöver experthjälp så ringer du till Solberga station AB. Vår specialitet är problemlösning – har vi inte den tjänst du söker i vår egen verksamhet idag så finns den i vårt kontaktnät.

Vi strävar efter en hög etisk standard i allt vi gör och i alla våra samarbeten. Då vi arbetar med kompetens så är egen kompetensutveckling och kompetensförsörjning en fråga vi alltid har aktuell. Vi följer med i utvecklingen och håller oss själva aktuella. Vi vill förtjäna ditt förtroende och ger dig vårt absolut bästa.

Solberga station AB registrerades som bolag år 2011 i och med köpet av just Solberga station i Solberga utanför Nässjö. Verksamhet inom järnvägsområdet drog igång 2014 och 2015 köpte bolaget Atheragram Structura som arbetade med ledarskap och organisation. Under 2016 tillkom området truck, lyft och personskydd.

Solberga station AB har ett systerbolag som heter Solberga Idéer AB. Det bolaget utgör ramverk inom vilket idéarbete, innovation och utvecklingsverksamhet bedrivs. Solberga Idéer AB ska utveckla nya tjänster och produkter inom teknik och upplevelse som bidrar till glädje och/eller utveckling av människa, organisation och samhälle.

Solberga station AB och Solberga Idéer AB ägs av Gressas AB som i sin tur ägs av Margareta Carlsson och Michael Carlsson.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Solberga station AB anser att det är viktigt med hållbarhetsarbete. Att arbeta på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt – för denna och kommande generationer. Att ha omtanke om människor, djur, natur och miljö. Vi vill vara en god del av helheten, samverka och verka på ett hållbart sätt. Vi vill göra positiv skillnad på många olika sätt; i våra tjänster och produkter och i våra arbetssätt och relationer. Vi vill vara en aktiv part i samhället och bidra till en hållbar bransch med vår kompetens och våra innovationer.

Agenda 2030 har 17 globala mål som är konkretiserade i 169 delmål. Vi har kartlagt dem alla och sett att vi ofta utgår från hållbarhet i vårt sätt att tänka. Det har gjort att vi hos oss arbetar med 36 av dessa globala mål, olika delmål inom ramen för alla huvudmål. Så är det i synnerhet fyra övergripande mål som står oss nära:

 • Mål 4: God utbildning för alla. Det inkluderar bl.a. att säkerställa utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vi arbetar med kompetens och att sträva efter ständigt lärande och därmed ständig utveckling är centralt.
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi strävar efter en hög etisk standard och att behandla människor på ett respektfullt och inkluderande sätt vilket också innebär goda villkor och goda affärer.
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi bidrar med vår kompetens för utveckling i organisationer och samhälle. Vi satsar också på innovationer inom ramen för vårt systerbolag Solberga Idéer AB:s verksamhet.
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Att vi själva lever och verkar på ett sätt som gör att vår värld håller, både i vår generation och för kommande generationer, är vitalt och något vi tar hänsyn till i såväl inköp och förbrukning som i hur vi agerar.

När det gäller hållbarhet så har vi stora möjligheter att ha positiv påverkan i hur vi verkar hos oss och med kund. Vi kan lyfta frågor som gör att medvetenhet och kunskap kring ekonomiska, sociala och ekologiska ämnen ökar. Vi kan förmedla verktyg på olika områden och vi kan utmana och stötta verksamhet. Vi kan kommunicera på sätt som främjar jämställdhet och mångfald och alltid verka för att de frågorna är med på agendan hos kund. Vår verksamhet som berör arbetsmiljö, säkerhet, kompetensutveckling, ledarskap och hållbara lösningar är i sig också frågor som, hanterade på rätt sätt, bidrar till hållbarhet.

Vi har satt som mål att vi med jämna mellanrum ska bjuda in en av våra leverantörer att presentera hur de själva arbetar med sin hållbarhetsstrategi. Det är ett sätt att hålla frågan levande när vi själva är kunden. Det är också ett sätt att uppmuntra till att lära av varandra.

Den största negativa påverkan vår verksamhet har är våra persontransporter. Vi reser väldigt mycket och för att vara tillgängliga vid alla tidpunkter på alla platser i alla väder som våra kunder efterfrågar så reser vi i regel med bil. Vi har investerat i nya lastbilar för att klara kommande uppgifter och har valt en bilmodell som lever upp till Euro 6-kraven och som dessutom som en av hittills få bilar är godkända att köras på rent HVO100-bränsle, alltså helt fossilfritt bränsle framställt av skogsråvara. Vi kommer därmed att klara kraven för miljözon 2 även efter 2022 då utsläppskraven skärps ytterligare. I takt med att vi byter fordon i vår bilpark kommer vi att fortsätta sträva efter miljövänliga alternativ.

Vi har också satt upp som mål på vårt företag att sträva efter att vara klimatneutrala innan Agenda 2030:s utgång, ett mål som vi räknar med att uppnå de närmaste åren.

Ovanstående betyder att vi också behöver vara lyhörda för vad ni där ute anser om oss och våra arbetssätt. Så om du vill göra inspel till oss på detta område ska du alltid känna dig välkommen att ge oss återkoppling av olika slag – till oss personligen eller t.ex. genom att skriva till oss på info@solbergastation.se.

Corona-pandemin

Vi på Solberga station AB följer Sveriges regerings och Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende den Corona-pandemi vi alla befinner oss i. Vi är alltid noga med hygien och säkerhet, än mer så idag. Vi följer även de restriktioner som gäller hos våra kunder, när vi verkar fysiskt hos dem, avseende avstånd och skyddsutrustning när sådan påkallas, vilket idag i vissa fall innefattar även exempelvis munskydd. Vi tar vår del av ansvaret för såväl vår egen som andras hälsa och gör vårt bästa för att bidra till att inte sprida Covid-19-smitta.

Solberga Station järnvägskonsulter

Det Goda Tjänsteföretaget

Solberga station AB är medlemmar i Almega och är anslutna till kollektivavtalet Almega Tjänsteföretagen. Vi följer självklart lagar och avtal och anser utöver det att etiska frågor är viktiga. Vi har därför tagit på oss att arbeta för god etik och blivit godkända för Det Goda Tjänsteföretaget. Det Goda Tjänsteföretaget är att se som en kvalitetsstämpel som både signalerar ansvarstagande och goda villkor för våra medarbetare som en god etisk hållning visavi dig som kund, vilket också gäller visavi våra samarbetspartners och leverantörer.

Läs mer om Det Goda Tjänsteföretaget här.

Certifierade coacher

Margareta Carlsson på Solberga station AB är internationellt certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och sluter sig till ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna.

Samtliga professionella coacher som anlitas genom Solberga station AB är certifierade av ICF (International Coach Federation) och därmed kvalitetssäkrade i sin yrkesutövning och förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna.

I det här dokumentet kan du läsa mer om skillnaderna mellan en coach, handledare, terapeut, mentor och konsult: Skillnader-olika-roller

Läs mer här om ICF Sverige och ICF International.

     

Vi är godkända utbildningsanordnare

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Nu har ditt företag chansen att få ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Det är Afa Försäkring som hanterar ansökningar och stödet är i form av en delfinansiering av den utbildningskostnad företaget har. Solberga station AB är av Afa Försäkring godkända utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Vi bistår dig gärna i att ta fram den utbildning som är bäst för just er. Stödet gäller för såväl grundläggande utbildning som vidareutbildning. Det kan även vara riktad utbildning kring exempelvis riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap eller säkerhetskultur. Det kan vara fysiska eller digitala utbildningar.

 • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privatsektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
 • Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
 • Arbetsgivare kan göra en ansökan per utbildningstillfälle.
 • Arbetsmiljöutbildningen måste omfatta minst 1 dag och det kan vara grundutbildning, repetitionsutbildning eller vidareutbildning och det kan vara fysiskt eller digitalt.
 • Planeringen av utbildningen ska ske i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
 • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Varmt välkommen att kontakta oss så skapar vi en bra utbildning för dig!

Du kan läsa mer om stödet, hur man söker, exempel på utbildningar med mera här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

 

Solberga Station järnvägskonsulter

Diplomerade BAM Handledare

Vi anser att det är viktigt med god arbetsmiljö. Trivsel och prestationer går hand i hand och människor som mår bra och fungerar väl i arbetet bidrar också till verksamhetens utveckling. Det gäller internt hos oss men också i hur vi arbetar gentemot våra kunder och i hur vi utbildar.

Därför satsar vi också på att vidareutveckla oss själva på området arbetsmiljö. Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent* godkända och diplomerade BAM Handledare, de hos oss som ansvarar för de kurser vi håller och externa kursansvariga i de situationer vi anlitar sådana.

* Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Om själva stationen

Solberga station finns intill södra stambanan i Solberga knappt en mil norr om Nässjö i Jönköpings län. En gång i tiden stannade tågen här, och i stationshuset fanns också kontor för postsortering, men nu är stationen nedlagd och tågen kör förbi.

Det fanns godsmagasin på platsen år 1918 och stationshuset i dess dåvarande form invigdes år 1920. Stationshuset har sedan byggts till i två omgångar, dels med ytterligare en våning och dels med en utbyggnad på dess södra sida.

Numera finns stationshuset, ett uthus och några jordkällare kvar och det är där Solberga station AB huserar.

Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår.

Det var sommaren år 1874 som tågtrafiken började på sträckan Nässjö-Aneby och det var också då som stationen med namnet Solberga öppnades. Dubbelspåren på järnvägen kom år 1921 och eldrift infördes år 1933.

Du kan läsa mer om järnvägen i bygden på Solberga hembygdsförenings hemsida.

   

Vi vill bidra till att utveckla professionalitet, effektivitet och proaktivitet i järnvägsbranschen. Det är det övergripande syftet för oss som arbetar på Solberga station AB.

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss. Att kunden når rätt effekter i sin verksamhet som ett resultat av utförd tjänst. Vi bidrar med såväl olika perspektiv som möjligheter och lösningar.

Vi är ett gäng nyfikna, modiga och kompetenta experttjänster i järnvägsbranschen som bistår järnvägsorganisationer i att förbättra och utveckla sin verksamhet. Professionalitet, engagemang och pålitlighet bildar grund i allt vi gör. Passion, mod och mervärde får det att lyfta. Vi vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhället.

Vi anser att samverkan och balans mellan bevarande och nyskapande är viktigt. Vi arbetar i en samverkande anda både när det gäller samarbetet med våra kunder och med våra medarbetare.

Vi har dels egen personal anställd på företaget, såsom våra konsulter. Så har vi aktörer och konsulter som vi anlitar för att sköta vissa delar av vår verksamhet, såsom IT och telefoni, ekonomi och löner. Vi arbetar i vår tur med underkonsulter. Vissa som vi arbetar lite tätare med. Så har vi andra underkonsulter och timanställda som vi arbetar med när behov finns. Utöver det har vi vårt kontaktnät med människor med olika kompetens som vi antingen själva anlitar eller förmedlar kontakt med när så behövs.

Vi tror på dialog och samarbete och att bara nöjda kunder kommer tillbaka. Vår vision är att du som kund ska se oss som en självklar samarbetspart: när du behöver experthjälp så ringer du till Solberga station AB. Vår specialitet är problemlösning – har vi inte den tjänst du söker i vår egen verksamhet idag så finns den i vårt kontaktnät.

Vi strävar efter en hög etisk standard i allt vi gör och i alla våra samarbeten. Då vi arbetar med kompetens så är egen kompetensutveckling och kompetensförsörjning en fråga vi alltid har aktuell. Vi följer med i utvecklingen och håller oss själva aktuella. Vi vill förtjäna ditt förtroende och ger dig vårt absolut bästa.

Solberga station AB registrerades som bolag år 2011 i och med köpet av just Solberga station i Solberga utanför Nässjö. Verksamhet inom järnvägsområdet drog igång 2014 och 2015 köpte bolaget Atheragram Structura som arbetade med ledarskap och organisation. Under 2016 tillkom området truck, lyft och personskydd.

Solberga station AB har ett systerbolag som heter Solberga Idéer AB. Det bolaget utgör ramverk inom vilket idéarbete, innovation och utvecklingsverksamhet bedrivs. Solberga Idéer AB ska utveckla nya tjänster och produkter inom teknik och upplevelse som bidrar till glädje och/eller utveckling av människa, organisation och samhälle.

Solberga station AB och Solberga Idéer AB ägs av Gressas AB som i sin tur ägs av Margareta Carlsson och Michael Carlsson.

Vi på Solberga station AB anser att det är viktigt med hållbarhetsarbete. Att arbeta på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt – för denna och kommande generationer. Att ha omtanke om människor, djur, natur och miljö. Vi vill vara en god del av helheten, samverka och verka på ett hållbart sätt. Vi vill göra positiv skillnad på många olika sätt; i våra tjänster och produkter och i våra arbetssätt och relationer. Vi vill vara en aktiv part i samhället och bidra till en hållbar bransch med vår kompetens och våra innovationer.

Agenda 2030 har 17 globala mål som är konkretiserade i 169 delmål. Vi har kartlagt dem alla och sett att vi ofta utgår från hållbarhet i vårt sätt att tänka. Det har gjort att vi hos oss arbetar med 36 av dessa globala mål, olika delmål inom ramen för alla huvudmål. Så är det i synnerhet fyra övergripande mål som står oss nära:

 • Mål 4: God utbildning för alla. Det inkluderar bl.a. att säkerställa utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vi arbetar med kompetens och att sträva efter ständigt lärande och därmed ständig utveckling är centralt.
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi strävar efter en hög etisk standard och att behandla människor på ett respektfullt och inkluderande sätt vilket också innebär goda villkor och goda affärer.
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vi bidrar med vår kompetens för utveckling i organisationer och samhälle. Vi satsar också på innovationer inom ramen för vårt systerbolag Solberga Idéer AB:s verksamhet.
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Att vi själva lever och verkar på ett sätt som gör att vår värld håller, både i vår generation och för kommande generationer, är vitalt och något vi tar hänsyn till i såväl inköp och förbrukning som i hur vi agerar.

När det gäller hållbarhet så har vi stora möjligheter att ha positiv påverkan i hur vi verkar hos oss och med kund. Vi kan lyfta frågor som gör att medvetenhet och kunskap kring ekonomiska, sociala och ekologiska ämnen ökar. Vi kan förmedla verktyg på olika områden och vi kan utmana och stötta verksamhet. Vi kan kommunicera på sätt som främjar jämställdhet och mångfald och alltid verka för att de frågorna är med på agendan hos kund. Vår verksamhet som berör arbetsmiljö, säkerhet, kompetensutveckling, ledarskap och hållbara lösningar är i sig också frågor som, hanterade på rätt sätt, bidrar till hållbarhet.

Vi har satt som mål att vi med jämna mellanrum ska bjuda in en av våra leverantörer att presentera hur de själva arbetar med sin hållbarhetsstrategi. Det är ett sätt att hålla frågan levande när vi själva är kunden. Det är också ett sätt att uppmuntra till att lära av varandra.

Den största negativa påverkan vår verksamhet har är våra persontransporter. Vi reser väldigt mycket och för att vara tillgängliga vid alla tidpunkter på alla platser i alla väder som våra kunder efterfrågar så reser vi i regel med bil. Vi har investerat i nya lastbilar för att klara kommande uppgifter och har valt en bilmodell som lever upp till Euro 6-kraven och som dessutom som en av hittills få bilar är godkända att köras på rent HVO100-bränsle, alltså helt fossilfritt bränsle framställt av skogsråvara. Vi kommer därmed att klara kraven för miljözon 2 även efter 2022 då utsläppskraven skärps ytterligare. I takt med att vi byter fordon i vår bilpark kommer vi att fortsätta sträva efter miljövänliga alternativ.

Vi har också satt upp som mål på vårt företag att sträva efter att vara klimatneutrala innan Agenda 2030:s utgång, ett mål som vi räknar med att uppnå de närmaste åren.

Ovanstående betyder att vi också behöver vara lyhörda för vad ni där ute anser om oss och våra arbetssätt. Så om du vill göra inspel till oss på detta område ska du alltid känna dig välkommen att ge oss återkoppling av olika slag – till oss personligen eller t.ex. genom att skriva till oss på info@solbergastation.se.

Solberga station AB är medlemmar i Almega och är anslutna till kollektivavtalet Almega Tjänsteföretagen. Vi följer självklart lagar och avtal och anser utöver det att etiska frågor är viktiga. Vi har därför tagit på oss att arbeta för god etik och blivit godkända för Det Goda Tjänsteföretaget. Det Goda Tjänsteföretaget är att se som en kvalitetsstämpel som både signalerar ansvarstagande och goda villkor för våra medarbetare som en god etisk hållning visavi dig som kund, vilket också gäller visavi våra samarbetspartners och leverantörer.

Läs mer om Det Goda Tjänsteföretaget här.

Solberga station AB, org.nr 556858–9617, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med avtalsförhållande. Det gäller namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Solberga station AB använder dina personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet med dig. För detta syfte kommer personuppgifter lagras, sparas och bearbetas samt vid behov presenteras för uppdragsgivare och andra externa parter som behöver informationen för att Solberga station AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Solberga station AB kan även komma att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte och för intern analys och statistik. Behandling av personuppgifter i detta syfte sker med stöd av en intresseavvägning där Solberga station AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, för analys, utveckling och marknadsföring och detta intresse väger tyngre än den risk för den enskildes integritet som behandlingen innebär. Vid intern behandling i analys och statistiksyfte kommer uppgifterna att i största möjliga mån att anonymiseras.

Behandling av personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att Solberga station AB ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

Solberga station AB använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i sin verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. I dessa fall är IT-leverantören personuppgiftsbiträde åt Solberga station AB och hanterar uppgifterna på Solberga station AB:s uppdrag och enbart enligt dess instruktioner. De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och informationen krypteras utifrån de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning. Solberga station AB ställer även krav på att dess IT-leverantörer och leverantörer av betallösningar använder kryptering och verkar för att all betalinformation hanteras på ett säkert sätt.

Det finns rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som Solberga station AB behandlar samt rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, att personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av personuppgifter samt rätt till överflyttning av uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Solberga station AB. Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och vara undertecknat i original. Begäran om uppgift sänds till personuppgiftsansvarig: Solberga station AB, c/o Margareta Carlsson, Nässjövägen 5, 571 76 Solberga.

Rätt finns också att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om man anser att sina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

Personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis.

Solberga station AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om så inte direkt har överenskommits i avtal med dig.

Ansvarig utgivare
Margareta Carlsson
VD och tillika personuppgiftsansvarig
Solberga station AB
Telefon 0380-203 31
SMS 070-722 37 34
E-post margareta.carlsson@solbergastation.se

Margareta Carlsson på Solberga station AB är internationellt certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och sluter sig till ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna.

Samtliga professionella coacher som anlitas genom Solberga station AB är certifierade av ICF (International Coach Federation) och därmed kvalitetssäkrade i sin yrkesutövning och förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna.

I det här dokumentet kan du läsa mer om skillnaderna mellan en coach, handledare, terapeut, mentor och konsult: Skillnader-olika-roller

Läs mer här om ICF Sverige och ICF International.

     

Vi anser att det är viktigt med god arbetsmiljö. Trivsel och prestationer går hand i hand och människor som mår bra och fungerar väl i arbetet bidrar också till verksamhetens utveckling. Det gäller internt hos oss men också i hur vi arbetar gentemot våra kunder och i hur vi utbildar.

Därför satsar vi också på att vidareutveckla oss själva på området arbetsmiljö. Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent* godkända och diplomerade BAM Handledare, de hos oss som ansvarar för de kurser vi håller och externa kursansvariga i de situationer vi anlitar sådana.

* Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Solberga station finns intill södra stambanan i Solberga knappt en mil norr om Nässjö i Jönköpings län. En gång i tiden stannade tågen här, och i stationshuset fanns också kontor för postsortering, men nu är stationen nedlagd och tågen kör förbi.

Det fanns godsmagasin på platsen år 1918 och stationshuset i dess dåvarande form invigdes år 1920. Stationshuset har sedan byggts till i två omgångar, dels med ytterligare en våning och dels med en utbyggnad på dess södra sida.

Numera finns stationshuset, ett uthus och några jordkällare kvar och det är där Solberga station AB huserar.

Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår.

Det var sommaren år 1874 som tågtrafiken började på sträckan Nässjö-Aneby och det var också då som stationen med namnet Solberga öppnades. Dubbelspåren på järnvägen kom år 1921 och eldrift infördes år 1933.

Du kan läsa mer om järnvägen i bygden på Solberga hembygdsförenings hemsida.