Om oss2018-06-29T14:39:20+00:00

Om oss

Om du vill veta mer om vilka vi är, hur vi arbetar, vad vi står för och hur det egentligen ligger till med själva stationen, då är du på rätt ställe nu.

Om du vill veta mer om vilka personer som arbetar på Solberga station AB så läs mer på sidan Kontakta oss.

Varför

Våra kunder vill mer. De vet vad de vill förändra, utveckla eller uppnå. Effektivare, säkrare, roligare och lönsammare. För allas skull. De söker aktivt stöd och utmaning på vägen. De tror på mod, möjligheter och framtiden.

Vem

Vi är ett gäng nyfikna, modiga och kompetenta konsulter. Professionalitet, engagemang och pålitlighet bildar grund i allt vi gör. Passion, mod och mervärde får det att lyfta. Vi vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhället.

Vad

Vi bygger styrka hos våra kunder. Starkare ledare. Starkare individer, grupper, organisationer. Starkare verksamheter. Starkare infrastruktur. Starkare samhälle.

Hur

Expertinsatser, rådgivning, utbildning, föreläsningar och coaching. Vi anser att samverkan och balans mellan bevarande och nyskapande är viktigt. Att leverera en tjänst handlar för oss om att nå rätt effekter i beställarens verksamhet som resultat av utförd tjänst.

När

”Den bästa tiden att plantera ett träd var för 40 år sedan. Den näst bästa tiden är nu.” Vi är i full gång och ser fram emot att få bidra med det vi har även till din styrka. Kontakta oss redan idag!

Vad du kan förvänta dig av oss

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss. Vi bidrar med såväl olika perspektiv som möjligheter och lösningar. Vi följer med i utvecklingen och håller oss själva aktuella. Vi vill förtjäna ditt förtroende och ger dig vårt absolut bästa.

En sak till

Vi tror på dialog och samarbete och att bara nöjda kunder kommer tillbaka. Vår specialitet är problemlösning: har vi inte den tjänst du söker i vår egen verksamhet idag så finns den i vårt kontaktnät.

Företaget historia

Solberga station AB registrerades som bolag år 2011 i och med köpet av just Solberga station i Solberga utanför Nässjö. Verksamhet inom järnvägsområdet drog igång 2014 och 2015 köpte bolaget Atheragram Structura som arbetade med ledarskap och organisation. Under 2016 tillkom området truck, lyft och personskydd.

Ägarna

Solberga station AB ägs av Margareta Carlsson och Michael Carlsson.

Solberga station finns intill södra stambanan i Solberga knappt en mil norr om Nässjö i Jönköpings län. En gång i tiden stannade tågen här, och i stationshuset fanns också kontor för postsortering, men nu är stationen nedlagd och tågen kör förbi.

Det fanns godsmagasin på platsen år 1918 och stationshuset i dess dåvarande form invigdes år 1920. Stationshuset har sedan byggts till i två omgångar, dels med ytterligare en våning och dels med en utbyggnad på dess södra sida.

Numera finns stationshuset, ett uthus och några jordkällare kvar och det är där Solberga station AB huserar.

Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår.

Det var sommaren år 1874 som tågtrafiken började på sträckan Nässjö-Aneby och det var också då som stationen med namnet Solberga öppnades. Dubbelspåren på järnvägen kom år 1921 och eldrift infördes år 1933.

Du kan läsa mer om järnvägen i bygden på Solberga hembygdsförenings hemsida.

Vi har blivit rekommenderade för vår trovärdighet gentemot kunder, underleverantörer och andra intressenter. Det är vi glada för och stolta över.

Solberga station AB är ett Rekommenderat företag och har en s.k. R-licens. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som symboliserar trovärdighet och ansvarstagande och tilldelas företag och organisationer som står för god affärsetik. Vi har förbundit oss att ta ett etiskt ansvar genom att efterleva R-licensens etikpolicy.

R-licensen granskas och utfärdas av R-Företagen. För att kontrollera om ett företag har en giltig licens besök www.rlicens.se.

R-licensen rekommenderas man för och den tilldelas företag efter noggrann prövning. Att Solberga station AB är R-licensierat innebär att företaget har ett etiskt förhållningssätt i sin verksamhet och därmed bidrar till långsiktig och god företags- och samhällsutveckling. Företaget värnar om ett personligt ansvarstagande, medmänsklighet och integritet för alla sina intressenter och är genom rekommendationer känt för god affärskultur.

Margareta Carlsson på Solberga station AB är certifierad ICF Professional Certified Coach (PCC) och sluter sig till ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna.

Samtliga coacher som anlitas genom Solberga station AB är certifierade av ICF och därmed kvalitetssäkrade i sin yrkesutövning och förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna.

Läs mer om ICF Sverige och ICF International.

Vi anser att det är viktigt med god arbetsmiljö. Trivsel och prestationer går hand i hand och människor som mår bra och fungerar väl i arbetet bidrar också till verksamhetens utveckling. Det gäller internt hos oss men också i hur vi arbetar gentemot våra kunder och i hur vi utbildar.

Därför satsar vi också på att vidareutveckla oss själva på området arbetsmiljö. Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent* godkända BAM Handledare, de hos oss som ansvarar för de kurser vi håller och externa kursansvariga i de situationer vi anlitar sådana.

* Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.