Carl Olsson

Carl på Solberga station, som hellre lystrar till ”Calle”, arbetar som konsult och lärare inom järnväg. Han har stor erfarenhet av att skapa, genomföra och utvärdera utbildningar inom såväl järnvägssäkerhet och datasystem som trafik och fordon och han har ett genuint och stort intresse för teknik, IT och människa. Calle har arbetat som radioloksoperatör, med växling, med ansvar för och underhåll av lok, med framtagning av och genomförande av utbildningar för fordon, trafik och säkerhet. Han har utbildning inom och erfarenhet av IT och god förmåga att arbeta med och beskriva samverkan mellan analog och digital teknik.

Calle har erfarenhet av bl.a. ETCS och TCMS, och har erfarenhet och specialistkunskaper om såväl den allra modernaste datakommunikationen i ett modernt fordon som om de äldsta fordonen som går i trafik idag. Han har en unik förmåga att ta in information om ett system eller ett komplett fordon för att i nästa steg förmedla tillbaka hur systemet fungerar i en utbildningssituation, på högsta tänkbara nivå. Han har en hög nivå av teknisk specialistkunskap inom sitt expertområde.

Calle är en ambitiös, nyfiken, logisk och systematisk person som har ett högt kvalitetsmedvetande. Han är noggrann, plikttrogen och intelligent och kan genomföra såväl detaljerade projekt som komplexa uppdrag. Han är omtänksam och bra på att förklara och beskriva, att engagera och knyta ihop lösa trådar. Calle har också under en period drivit eget företag inom järnvägsutbildning. Calles kompetens, anspråkslöshet och lyhördhet tillsammans med hans kundfokus och engagemang gör honom eftertraktad som konsult och lärare. Calle upplevs av kunder som trevlig, analytisk och en mycket kompetent samarbetspartner. Specialområden: järnvägsrelaterade utbildning samt analog och digital teknik.

Privat är Calle en aktiv person som såväl cyklar mountainbike som fiskar och tränar och han gillar också att programmera och lösa IT-tekniska frågor.