Mattias Smedberg

Mattias är en man med ett brett tekniskt kunnande som har arbetet inom såväl lantbruk, entreprenad och åkeri som järnväg. Verkstaden är Mattias andra hem, där det egentligen inte finns några hinder. Uppfinningsrikedom är ett ledord. Mattias har ett djupt järnvägsintresse och har de senaste 18 åren arbetat i Sveriges Järnvägsmuseums verkstad, med ånga och diesel som huvudsaklig inriktning, med de flesta förekommande underhållsmoment, lagergjutning, maskinbearbetning samt säkerhetsbesiktning.

Med sitt engagemang, goda humör och sin uppfinningsrikedom är Mattias en uppskattad samarbetspartner och är välkänd bland många i trafikteknikhistoriska sammanhang. Mattias arbetar i det egna lantbruket och i den egna verkstaden när han inte utför uppdrag genom oss. Intressena är familjen, historia, jakt, matlagning och filosofi.

Mattias kan anlitas tillsammans med Solberga station AB:s övriga personal för uppdrag av allehanda slag.