Michael Carlsson

Michael på Solberga station arbetar som verksamhetsutvecklare och konsult och är också daglig ledare för järnvägspersonalen. Michael är en konsult med bredd inom järnvägssektorn, stor erfarenhet av processer, planering och kvalitetskontroll och ett intresse för infrastruktur, trafik, system och människor. Michael har arbetat inom petrokemisk processindustri i många år innan det blev järnväg, först i Hagalund. Erfarenhet bland annat som arbetsledare, säkerhets- och utbildningshandläggare, instruktör med mera. Företagare sedan 2011. Michael är en engagerad, logisk och stöttande person som systematiskt tar projekt och uppdrag dit man önskar. Han är noggrann och inte många har tänkt igenom frågor lika mycket som han har. Han är en bra process- och konsekvenstänkare med förmåga att medvetandegöra, förtydliga och beskriva. Han är bra på att knyta ihop lösa trådar som andra kan har förbisett och har ett objektivt och verklighetsbaserat sätt att se på system, procedurer och organisation.

Synnerligen specialiserade arbetsuppgifter stimulerar hans naturliga nyfikenhet och detaljfokus samtidigt som han kompletterar med sin breda kompetens och skicklighet i att koppla samman olika kanske mer oväntade delar med varandra. Michaels intresse och intelligens tillsammans med hans lugn och analytiska förmåga gör honom eftertraktad som konsult. Michael har erfarenhet av framtagning av underlag och processer för trafiktillstånd av olika slag, organisationsanalyser, olycksplatsledning och olycksfallsutredning. Michael upplevs av kunder som lugn och verklighetsbaserad, lyhörd och analytisk, en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Specialområden: tolkning av regelverk, utredningar, utbildning.

Privat är Michael intresserad av filosofi och historia, särskilt teknikhistoria, och har sedan ungdomsåren arbetat med teknikkulturarvet på olika sätt.