Per-Åke Lampemo

Per-Åke är en järnvägsman med stor erfarenhet och 37 år i branschen. Han började en gång som växlare på smalspåret i Vara, en tid tjänstgjorde han även som trafikförman och platschef för Kinnekulletrafiken, men har som lokförare gjort sin största insats och har kompetens på många loktyper och många sträckor i järnvägsnätet. Per-Åke är också välkänd i teknikkulturkretsar som en mycket erfaren ångloksexpert.

Per-Åke är tillgänglig genom Solberga station AB för uppdrag som förare för all slags trafik och kan anlitas tillsammans med Solberga station AB:s övriga personal för uppdrag som gäller allt från veteranfordonsunderhåll till att delta i trafikarrangemang inom veterantågstrafiken.