Partners

Vi samverkar för din styrka och storhet – det är en del av vår styrka. Vi kompletterar därför vår egen kompetens med samarbeten av olika slag, exempelvis med underkonsulter (några finner du under Kontakta oss) och med samarbetspartners. På den här sidan finner du några av våra partners.

Vi är finansiärer i Nordic Infracenter som har ambitionen att bli ett nav för järnvägsföretag i Sverige. De gör konkreta insatser för att stärka små- och medelstora järnvägsrelaterade företag samt utbildningsaktörer, för att utveckla deras konkurrenskraft. Det gäller såväl den lokala som den regionala, nationella och internationella marknaden.

Läs mer här: Nordic Infracenter

Solberga station AB samverkar med KC Group Leadership Development AB. KC Group arbetar med kompetensutveckling och förändringsprocesser i form av individuell chefscoaching samt teamcoaching av ledningsgrupper och andra personalgrupper. Andra insatser är exempelvis skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och utbildningar i t.ex. coachande ledarskap, fördjupade samtalsfärdigheter, förändringsledning samt workshops och föreläsningar kring exempelvis konflikthantering, stressreducerande ledarskap och interkulturell kommunikation. KC Group är ett agilt nätverksföretag som består av associerade samarbetspartners över hela Sverige; ICF-certifierade coacher, konsulter med spetskompetens och föreläsare inom olika expertområden. Vi är en av dessa associerade samarbetspartners, så vi både ingår i insatser som KC Group genomför och har också hela detta nätverk i ryggen att komplettera vår egen kompetens när behov hos våra kunder uppstår.

Genom KC Groups erbjudande PROACT by KC Group har du som vill arbeta hälsofrämjande, stressreducerande och förbättra arbetsmiljön möjlighet att få bidrag från Försäkringskassan med upp till 50 % på summor upp till 200 000 kronor för insatser i form av exempelvis coaching, grupputveckling eller föreläsningar.

Läs mer på vår sida Arbetsmiljö

Läs mer här: KC Group

Solberga station AB samverkar med IndustriForum i Sverige AB vars styrka är ledarutveckling i strategiskt förbättringsarbete och ledarnätverk framför allt för industrin. Vi agerar underkonsult åt IndustriForum och genomför uppdrag hos dem inom företagsanpassade ledarskapsutbildningar samt seminarier och föreläsningar på temat ledarskap, motivation, kommunikation och förändringsarbete.

Läs mer här: IndustriForum i Sverige AB

Solberga Station järnvägskonsulter

Solberga station AB samverkar med Guldkanten AB vars vision är att avskaffa grå vardag och göra alla de där dagarna tillbringade på arbetsplatser till glimrande dagar. Dagar med en guldkant av kraft, effektivitet, trivsel, stolthet, och arbetsglädje. Vi agerar underkonsult åt Guldkanten avseende coaching- och teamutvecklingsuppdrag.

Läs mer här: Guldkanten AB