Det goda tjänsteföretaget

Solberga station AB är medlemmar i Almega och är anslutna till kollektivavtalet Almega Tjänsteföretagen. Vi följer självklart lagar och avtal och anser utöver det att etiska frågor är viktiga. Vi har därför tagit på oss att arbeta för god etik och blivit godkända för Det Goda Tjänsteföretaget. Det Goda Tjänsteföretaget är att se som en kvalitetsstämpel som både signalerar ansvarstagande och goda villkor för våra medarbetare som en god etisk hållning visavi dig som kund, vilket också gäller visavi våra samarbetspartners och leverantörer.

Läs mer om Det Goda Tjänsteföretaget här.