Godkända utbildningsanordnare

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar åren 2021-2023 på stöd till arbetsmiljöutbildning. Nu har ditt företag chansen att få ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Det är Afa Försäkring som hanterar ansökningar och stödet är i form av en delfinansiering av den utbildningskostnad företaget har. Solberga station AB är av Afa Försäkring godkända utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Vi bistår dig gärna i att ta fram den utbildning som är bäst för just er. Stödet gäller för såväl grundläggande utbildning som vidareutbildning. Det kan även vara riktad utbildning kring exempelvis riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap eller säkerhetskultur. Det kan vara fysiska eller digitala utbildningar.

  • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privatsektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
  • Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö-eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
  • Arbetsgivare kan göra en ansökan per utbildningstillfälle.
  • Arbetsmiljöutbildningen måste omfatta minst 1 dag och det kan vara grundutbildning, repetitionsutbildning eller vidareutbildning och det kan vara fysiskt eller digitalt.
  • Planeringen av utbildningen ska ske i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Varmt välkommen att kontakta oss så skapar vi en bra utbildning för dig!

Du kan läsa mer om stödet, hur man söker, exempel på utbildningar med mera här:
https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

Solberga Station järnvägskonsulter