Infrastruktur

Att förvalta infrastruktur är för de flesta en ”sidoverksamhet” i ett större sammanhang. En kommun, en industri eller liknande verksamhet är den i antal räknat ”vanligaste” infrastrukturförvaltaren.

Att förvalta även ett ”enkelt” industrispår fordrar särskilda kunskaper om järnvägsjuridik, det finns olika regelverk och tillståndsformer som ska tillämpas vid olika verksamhetstyper kopplat till olika användningssätt av spåranläggningen. Avtal och olika skyldigheter gentemot den eller de som trafikerar spåranläggningen ska träffas och upprätthållas. Beredskap för insatser vid till exempel olyckor behöver organiseras i åtminstone någon omfattning. Spårbesiktningar och spårunderhåll behöver rutiner och krav på utförande och kompetens hos den som utför underhållet, samt uppföljning av att de önskade resultaten uppnås. Arbetsmiljöaspekter på bangårdsområden har kommit att bli ett fokusområde för Arbetsmiljöverket.

Vi kan bistå er med allt det innebär att vara infrastrukturförvaltare.

Exempel på tjänster:

  • Tillståndsansökningar och hantering av egna eller myndigheters revisioner
  • Skapa eller se över ledningssystem för förvaltningen
  • Ta fram Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) och andra operativa rutiner
  • Uppföljningar och leverantörsbedömningar
  • Utredningar av tekniska fel, olyckor eller andra områden som behöver belysas
  • Beredskapsinsatser vid olyckor eller andra händelser
  • Trafiklednings- eller kapacitetsfrågor

En del företag som förvaltar ett sidospår bedriver även egen trafik på sina spår, men långt ifrån alla. Om ni har egen trafik av något slag, kanske ett eget växellok och personal som växlar på era spår, kan vi även bistå er med allt som hör till detta, från tillstånd till utbildning av personal och underhåll av fordon.

Hör av er till oss om ni behöver stöd i förvaltning av spår och bangård!

Ledning och ledarskap

Läs mer här: Ledning och ledarskap

Arbetsmiljö

Läs mer här: Arbetsmiljö

Hör av dig – vi bistår dig!

Vi är oftast i uppdrag hos och/eller för kund så du når oss enklast genom att skicka ett mejl till info@solbergastation.se så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Varmt välkommen!