Om hur vi arbetar

När du vill mer – hör av dig till oss!

Vi är expertkonsulter som bistår järnvägsföretag i att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompetensutveckling och problemlösning av olika slag, i organisation och ledning, för grupp och individ. Från vision och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Vi arbetar på olika sätt inom ramen för alla de pusselbitar du ser på bilden ovan.

Våra kunder finns inom trafik, fordon och infrastruktur och vi arbetar med alla delar i ett företag. Vi ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Med det kan vi bidra till att er verksamhet blir effektivare, säkrare, roligare och lönsammare.

Vår verksamhet är uppdelad på två verksamhetsområden:

Utbildningar

Grund- och repetitionsutbildningar för trafikpersonal och verkstadspersonal, utbildning av växlingspersonal, arbetsmiljöutbildningar, ledarskapsutbildningar. Föreläsningar och kurser i kommunikation, stresshantering och förändringsarbete.

Vi tar även utifrån kundens manualer, rutiner och styrande dokumentation samt lagstiftning fram kursplaner, kursmaterial, prov och examinationer.

Vi har mångårig erfarenhet av att hålla kurser och utbildningar av olika slag inom de områden vi beskriver här på hemsidan. Vi är bra på utbildning och tycker att det är både ett viktigt och ett roligt område. Vi utbildar såväl fysiskt som digitalt.

Experttjänster

Chefstöd och ledningsstöd. Exempel: utredningar, organisationskartläggningar, kvalitetsrevisioner, analyser/framtag/revidering av dokumentation. Säkerhetsstyrningssystem, verksamhetsledning, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjningsprogram, uppdrag att utreda effekter av lagstiftning och dess påverkan på organisation eller projekt. System för underhållsoptimering, lageroptimering och resursidentifiering. Grupputvecklingsinsatser samt professionell coaching av chefer i roll och yrkesutövning.

Vi bidrar i vissa fall med olika perspektiv och inspel, i andra fall hanterar vi hela projekt. På det här området är anpassning till dig som kund centralt och vi bidrar med möjligheter och lösningar.

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat utifrån dina omständigheter, behov och önskemål. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss, att våra insatser ger mening och resultat i dina sammanhang. Vi följer med i utvecklingen och håller oss själva aktuella. Vi vill förtjäna ditt förtroende och ger dig vårt absolut bästa.

Vi arbetar över hela Sverige, såväl fysiskt som digitalt, där du är där finns vi.

Vart är du på väg? Vad vill du förändra eller förbättra? Hör av dig!