Vi sponsrar Trafikkalendern

Barnen är det viktigaste vi har och vår framtid vilar i deras händer. Deras säkerhet ligger i händerna på oss som nu är vuxna. Säkerhet på järnväg är ett av våra arbetsområden, liksom kompetensutveckling. Vi har därför valt att stötta Trafikkalendern. 

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn. I 32 år har Trafikkalendern inspirerat skolor och Sveriges elever i årskurserna F-6 och deras lärare att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Trafiksäkerhet, miljö, och hälsa är ämnen som genomsyrar hela materialet, som finns både i fysisk och digital form. Inom ramen för trafiksäkerhet finns förstås även järnvägen med. 

Metodiken i läromedlet syftar till att elever på ett undersökande sätt ska förstå hur samhället är uppbyggt och hur transportsystemet fungerar, och att de genom denna metod ges bättre förutsättningar att vara delaktiga i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.  

Det är ett för skolor och elever kostnadsfritt läromedel som möjliggörs av sponsring från kommuner, lokala företag och organisationer. Vi är en av dessa stolta sponsorer. 

Du kan läsa mer om Trafikkalendern här

Bild: Trafikkalendern 2022/2023.