Diplomerade BAM Handledare

Vi anser att det är viktigt med god arbetsmiljö. Trivsel och prestationer går hand i hand och människor som mår bra och fungerar väl i arbetet bidrar också till verksamhetens utveckling. Det gäller internt hos oss men också i hur vi arbetar gentemot våra kunder och i hur vi utbildar.

Därför satsar vi också på att vidareutveckla oss själva på området arbetsmiljö. Alla våra ansvariga utbildare är av Prevent* godkända och diplomerade BAM Handledare, de hos oss som ansvarar för de kurser vi håller och externa kursansvariga i de situationer vi anlitar sådana.

* Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilket innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.