Kunder och Partners

Vi samverkar för din storhet. Solberga station AB är konsultföretaget som bygger styrka. Effektivare, säkrare, roligare och lönsammare – för dig som vill mer. Våra kunder är såväl stora som små och finns i både privata bolag som i offentlig sektor. Gemensamt för dem alla och för oss är viljan till mer, viljan att lägga kraft och mod på det som krävs för att utveckla och utvecklas. Är du en av oss? Nedan till vänster kan du se ett urval av våra kunder. Nedan finner du också till höger några företag som vi samarbetar med och underkonsultar åt.

Solberga station AB arbetar under konfidentialitet vilken gäller alla kunder både under pågående och efter genomförda uppdrag. De kunder som agerar referenser här har lämnat sitt medgivande till att vi berättar att de är våra kunder.

Bombardier Transportation Sweden AB
EuroMaint Rail AB
Hector Rail AB
Infraservice Group Scandinavian AB
Inlandståget AB
ISS Facility Services AB
Nordic Re-Finance AB
Nordiska Tåg AB
Railcare
Train Alliance Sweden AB
TSS Train Station Service AB

Solberga station AB samarbetar med Dendro Lift AB som har 40-års erfarenhet av tillförlitliga lyftbockar för tunga fordon och industriella lyftlösningar. Mobila lyftanordningar, stationära lyftlösningar för tåg, takarbetsplattformar, hjulsvarvar och mycket mer.

Vi arbetar som underkonsulter åt Dendro Lift AB som utbildare inom truck, lyft, travers och fallskydd och arbetsmiljörelaterade frågor på dessa områden.

Läs mer här: Dendro Lift AB

Solberga station AB samverkar med IndustriForum i Sverige AB vars styrka är ledarutveckling i strategiskt förbättringsarbete och ledarnätverk.

Vi agerar underkonsult åt IndustriForum och genomför uppdrag inom företagsanpassade ledarskapsutbildningar samt seminarier och föreläsningar på tema ledarskap, motivation, kommunikation och förändringsarbete.

Läs mer här: IndustriForum i Sverige AB

Solberga station AB samverkar med KC Group. KC Group arbetar med kompetensutveckling och förändringsprocesser främst inom offentlig sektor i Sverige. Detta i form av individuell chefscoaching samt teamcoaching av ledningsgrupper och andra personalgrupper. Andra insatser är exempelvis skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och utbildningar i t ex coachande ledarskap, fördjupade samtalsfärdigheter, förändringsledning samt workshops och föreläsningar kring exempelvis konflikthantering, stressreducerande ledarskap och interkulturell kommunikation. KC Group är ett nätverksföretag som består av associerade samarbetspartners över hela Sverige.  

Läs mer här: KC Group