Certifierade coacher

Ansvarig för området coaching på Solberga station AB är Margareta Carlsson som är internationellt certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och sluter sig till ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna.

Samtliga professionella coacher som anlitas genom Solberga station AB är certifierade av ICF (International Coaching Federation) och därmed kvalitetssäkrade i sin yrkesutövning och förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna.

I det här dokumentet kan du läsa mer om skillnaderna mellan en coach, handledare, terapeut, mentor och konsult: Skillnader-olika-roller

Läs mer här om ICF Sverige och ICF International.

Solberga Station järnvägskonsulterSolberga Station järnvägskonsulter