Personsäkerhet

Under denna rubrik har vi samlat sådant som faller under arbetsmiljö och järnväg, eller där de berör eller tangerar varandra. På järnvägen, i verkstäder och på bangårdar, förekommer arbete på hög höjd, lyft med många olika slags lyftinrättningar, truck- och vägfordonskörning på bangårdsområden, vistelse i spår, fara vid elektrisk utrustning på bangård och i järnvägsfordon, med mera.

Vi kan utföra ett flertal utbildningar som t ex för truckförare, fallskyddsanvändare och den som ska använda lyftinrättningar, om så önskas med särskilt fokus på och anpassning för järnvägsmiljön och de förekommande riskerna, arbetsmetoderna och utrustningen där. Vi kan även besiktiga pallställ.

Att bryta mot Arbetsmiljöverkets regler om t ex skyddsutrustning eller krav på utbildning kan leda till stora sanktionsavgifter idag. Vi kan inventera er arbetsmiljö för att se hur den lever upp till kraven.

Kontakta oss med dina frågor kring personsäkerhetsåtgärder.

Skydd mot olycka genom fall ska alltid förebyggas med någon form av fallskydd. Fallolyckor med stora konsekvenser inträffar oftast på relativt låga höjder, redan från 2 meter och uppåt. Det finns många olika slags fallskydd, som t ex ett räcke på en arbetsplattform, som kallas för ett kollektivt fallskydd, och fallskyddssele, som kallas för ett personligt fallskydd. Regler och krav framgår av AFS 1981:14. För byggnads- och anläggningsarbete gäller AFS 1999:3.

Hör av dig till oss för en genomgång av ert fallskydd eller utbildning på området.

Skyddsanordningar av olika slag ska regelbundet kontrolleras och underhållas så att de fyller sin funktion, klarar den förmodade belastningen och inte har skadats på något sätt.

Kontakta oss för besiktning av dina skyddsanordningar.

Klicka på knappen för att läsa mer om utbildning!

Läs mer här!

Klicka på knappen för att läsa mer om arbetsmiljö!

Läs mer här!