Utbildningar

Vi har mångårig erfarenhet av att hålla kurser och utbildningar av olika slag inom såväl ledarskap och arbetsmiljö som järnvägsrelaterat samt truck och lyft. Exempel är ledarskapsprogram, BAM-utbildningar, elskydd för trafik- och verkstadspersonal, kurser i kommunikation, Vistelse i Spår, funktionär vid järnvägsolycka… Våra järnvägskonsulter är också utbildare. Vi är bra på utbildning och tycker att det är ett både viktigt och roligt område. Här finner du olika typer av kurser och utbildningar. Och är det något du söker som du inte hittar här så ring oss för dialog så kan vi säkert bistå dig, antingen själva eller med kontakter.

Öppna föreläsningar och kurser

Vi arbetar huvudsakligen med företagsanpassade utbildningar men nu och då arrangerar samarbetspart föreläsningar som också är öppna för allmänheten och vi själva kurser som är öppna för alla att anmäla sig till. Om du är intresserad av någon särskilt tema (ledarskap, arbetsmiljö, järnväg, personsäkerhet, truck och lyft) så mejla gärna till info@solbergastation.se och berätta. Just nu har vi inga öppna utbildningar på gång men titta gärna in här då och då för nyheter.

Här finner du en lista över olika ämnen. Dessa anpassas och kombineras till föreläsningar och seminarier, allt utifrån kundernas behov och önskemål. Så känn dig fri att inspireras:

 • Ledarskap och chefskap
 • Coachande förhållningsätt
 • Medarbetarskap
 • Arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Svåra samtal
 • Retorik
 • Presentationsteknik
 • Utvecklingssamtal
 • Varumärkets roll internt i organisationen
 • Optimala förändringsförlopp
 • Motivation
 • Prestationsutveckling
 • Grupputveckling
 • Företagskultur
 • Värdegrundsarbete
 • Mänsklig mognad
 • Personlig utveckling
 • Personlig effektivitet
 • Professionell, personlig, privat
 • En inblick i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd, autism etc.)
 • Styrkefokus på jobbet

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal kring vad som kan inspirera och utveckla just er.

Ledarskap och organisation

Vi genomför utbildningar och program av olika slag beroende av behovet hos våra kunder. Exempel:

 • Ledarskapsutbildning för chefer, produktionsledare eller teamledare
 • Ledarförsörjningsprogram för de som ska ta över ledarskapet framöver
 • Medarbetarskap
 • Kommunikation och retorik
 • Presentationsteknik
 • Förändringsarbete
 • Styrkefokus på arbetet
 • Värdegrundsarbete
 • Mänsklig mognad
 • Att vara internutbildare/instruktör

Läs mer om chefsstöd och utveckling inom ledarskap på sidan Ledarskap.

Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal kring dina önskemål och behov så tar vi fram förslag för dig att kika på.

Arbetsmiljö

Vi genomför utbildningar av olika slag beroende av behovet hos våra kunder, för såväl chefer och ledare som arbetsmiljöombud/skyddsombud och personal. Exempel:

 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)
 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning med fokus på järnvägsbranschen (BAM Järnväg)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på järnvägsbranschen (SAM Järnväg)
 • Påbyggnadsutbildningar med fokus på järnvägsbranschen (RISK Järnväg, FRISK Järnväg, KOM Järnväg)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Att bygga ihop arbetsmiljö och företagskultur
 • Arbetsmiljö och truck, lyft, skylift och fallskydd
 • Sanktionsavgifter kopplade till arbetsmiljön

Vi kundanpassar också kurser och föreläsningar inom arbetsmiljö anpassat efter våra kunder. Ovanstående utbildningar kan vara generella eller riktas på bransch. Utöver detta kan arbetsmiljö handla om t.ex. föreläsningar för personalen för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration på teman som:

 • God arbetsmiljö för alla
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Styrkefokus på jobbet
 • En kultur där alla får vara med?

Våra ansvariga utbildare är av Prevent diplomerade BAM Handledare.

Funderingar? Ring!

Läs mer på sidan Arbetsmiljö.

Järnväg

Vi har lång erfarenhet av att utbilda trafikpersonal och fordonsreparatörer, liksom andra funktionärer i en organisation. Vi kan ta fram utbildningsplaner eller utbilda utefter era egna om ni har sådana tillgängliga. Vi kan hantera och skapa system för behörighetsförvaltning, göra kompetensutvärderingar gentemot behörighetskrav, eller hantera andra frågor som anknyter till personal, behörighet och kompetens.

Den som bedriver järnvägsverksamhet har det totala och slutliga ansvaret för fastställande av kursinnehåll och hur en utbildning ska genomföras. Vi har lärarkompetens, ämneskunskaper och all nödvändig handläggarkompetens för att stötta er i genomförandet av en utbildning i enlighet med de krav som ställs på järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren genom gällande EU-förordningar.

Utbildning berör inte bara operativ personal. Även administrativ personal som ledningsfunktioner och andra handläggare med trafiksäkerhetspåverkande uppgifter behöver genom kraven i gällande EU-förordningar ha en fastställd kompetens för uppgiften och ett sätt att utbildas eller på annat sätt ha förvärvat den kompetensen. En trafiksäkerhetspåverkande arbetsuppgift kan t ex vara att ha mandat att påverka eller besluta om tilldelning av resurser till operativ verksamhet som trafik eller fordonsunderhåll.

Arbetsmiljölagen ställer dessutom krav på att den med personalansvar har nödvändig kännedom om de risker som förekommer i underställd personals arbetsuppgifter. För att säkerställa detta behövs någon form av kompetensförankring t ex i form av utbildning.

Den som leder personal i trafiksäkerhetstjänst behöver ha övergripande kunskaper om vad arbetet innebär så att trafiksäkerhetsaspekten kan beaktas i personalansvaret.

Hör av dig till oss med dina utbildningsfrågor.

Personsäkerhet

Vi kan utbilda er personal i ett flertal förekommande utbildningar som anknyter till arbetsmiljökrav för personsäkerhet, t ex vistelse i spår, elskydd bangård och fordon, fallskydd osv.

Berätta om era behov så ger vi förslag på utbildning.

Truck och lyft

Vi utbildar truckförare enligt kursplan TLP-10 för truck typ:

 • A (t ex ledstaplare m.fl.)
 • B (motviktstruck)
 • C2 (hjullastare)
 • D1 (drag- och flaktruck)

Vi utbildar för skylift och mobil arbetsplattform typ A och B enligt SS-ISO 18878:2004 och Liftutbildningsrådets utbildningsplan.

Vi utbildar på lyftanordningar som traverskran och pelarkran/lyftbock (enligt SS-ISO 9926-1/SS-ISO 23853)