Vet du vad man fraktade här bak på spårvagnen?
Solberga Station järnvägskonsulter
(Bilden är tagen hos Spårvagnssällskapet Ringlinien i Göteborg.)
(*Rätta svaret är skidor)