Här kommer en bild från en musei-körning med SSJF år 2016.

(Godkännande av publicering från tidigare ordförande Bengt Melin.)