Organisationsmetaforer

En metafor är ett tankeverktyg, en liknelse för att beskriva något. Exempelvis att känna sig som om man är ”ute på djupt vatten” när man är osäker på något eller att ”lägga saker bakom sig” när man accepterar och släpper taget om något. Andra typer av metaforer är ”listig som en räv” eller ”hal som en ål”.

Genom metaforer kan vi se olika situationer och skeenden tydligare men metaforen gör också att det är annat vi inte ser – vi uppmärksammas på likheter men bortser från skillnader. Vad händer då med synen på en organisation, och människorna i den, om vi ser på organisationen utifrån olika metaforer?

Hur påverkar det om vi ser på organisationen som…

  • en maskin – en formell struktur/ordning inom vilket människor ska leverera ”väloljat”?
  • en organism – behov som behöver tillfredsställas för att organismen ska frodas?
  • en hjärna – ett informationsbearbetande system?
  • en kultur – en odling och ett gemensamt levnadssätt?
  • ett politiskt system – skapa social ordning och styrning?
  • ett kaos – kontinuerlig förändring som ett naturligt tillstånd?
  • dominans – maktens redskap?
  • ett fotbollslag – olika spelare har olika roller och uppgifter men samma mål?

Vilka beteenden hos medarbetarna är rätt och/eller lönar sig utifrån dessa olika metaforer?

Hur vi tänker påverkar vilka möjligheter vi ser framför oss. Så vilken metafor väljer du?

 

 

 

Bild: Pixabay/KELLEPICS