I morgon den 7 april är det Världshälsodagen. Det är en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen WHO.
Så vi passar på att slå ett slag för hälsan.
 Vad är då egentligen hälsa?

Vi väljer den här definitionen: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande,  

inte endast frånvaro av sjukdom.”  (Världshälsoorganisationen WHO) 

Hälsa har många aspekter. Vi kan vara fysiskt friska men inte tycka att vi mår bra. Vi kan ha en fysisk åkomma och ändå tycka att vi mår riktigt bra. Det där med välbefinnande är en komplex apparat… 

Hälsa och välbefinnande kräver systemtänk och man behöver ta sig an hälsa ur flera perspektiv.  Vi skickar med dig två bilder. Den ena bilden handlar om den personliga hälsans fyra perspektiv och vad som kan ingå i dessa. Den andra bilden handlar om systematiskt hälsoarbete på arbetsplatser, dessas fyra perspektiv och vad som kan ingå i dessa. Som du ser är principen densamma vare sig man strävar efter att odla egen hälsa och känna välbefinnande som det är om man vill göra det i en organisation. 

Så vad behöver just du eller just din arbetsplats för att odla hälsa och välbefinnande? Hur planerar och organiserar du ditt liv/jobb i förhållande till det? Vilka vanor tränar du/ni in som gynnar hälsa och välbefinnande? 

Vi önskar dig en alldeles särdeles god hälsa på Världshälsodagen!
Bilder: Solberga station AB