I år ska vi inom EU ha fokus på järnvägen – ett hållbart, smart och säkert transportmedel. Europeiska kommissionen har tagit detta initiativ i syfte att lyfta fram fördelarna med järnvägen. Så fredagen den 1 januari 2021 började det europeiska järnvägsåret, ”European Year of Rail”, järnvägens år. En mängd olika aktiviteter ska belysa järnvägen under 2021 över hela EU och varje medlemsstat ansvarar för att samordna järnvägsåret på nationell nivå.

”Vår framtida rörlighet måste vara hållbar, säker, bekväm och prisvärd. Järnvägen erbjuder allt detta och mer därtill! Europeiska järnvägsåret ger oss möjlighet att återupptäcka detta transportsätt. Genom en mängd olika åtgärder kommer vi att använda detta tillfälle för att hjälpa järnvägen att förverkliga sin fulla potential. Jag inbjuder er alla att vara en del av det europeiska järnvägsåret.” (Adina Vălean, EU-kommissionär Transport)

Tanken är att uppmuntra både medborgare och företag att använda järnvägen. Målet är att bidra till EU: s Green Deal-mål att bli klimatneutralt till 2050.

Vi som gillar järnväg tycker förstås att varje år är järnvägens år och gillar detta initiativ. Här är den officiella hemsidan för ”European Year of Rail”.