Idag kommer en bild från vår konsult Margareta Carlssons hemmakontor. Vi, som många andra, arbetar mestadels på distans. Idag håller Margareta heldagsutbildning på distans; dag 4 av 4 i grundutbildning arbetsmiljö (BAM) för industrin.

Fokuset idag är systematiken i arbetsmiljöarbetet och att sätta samman dag 1) roller, regler, samverkan med dag 2) människor och organisatorisk och social arbetsmiljö och dag 3) arbetsplatsen och fysisk och teknisk arbetsmiljö. Till det ska arbetsanpassning och förändringsarbete också med idag. Sedan kommer tolv chefer i industrin att ha ordentligt på fötterna i arbetsmiljöarbetet vilket vi gläder oss i att få bidra till.

Solberga Station järnvägskonsulter