Få pengar till arbetsmiljöutbildning

Du vet väl om att du som arbetsgivare (inte alla, men många) i privat sektor kan söka medel från Afa Försäkring för att genomföra arbetsmiljöutbildningar? Om du väljer en aktör som är godkänd utbildningsanordnare. Det är vi på Solberga station AB. Hör av dig så kan vi ha en dialog kring dina önskemål och behov. Stödet gäller även år 2023 så du kan planera även för kommande år.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda. Du kan läsa mer om vad du kan få stöd för här

 

Bild: Afa Försäkring

2022-11-14T15:33:29+01:002022-11-15|Arbetsmiljö, Chef, Ledning, Säkerhet, Utbildning, Utveckling|

Rita och Berätta

På Solberga station kan man finna diverse illustrationer av olika konsulter på blädderblock. Det vanligaste är att det antingen är järnvägsrelaterat eller är modeller kring om ledarskap. Häromdagen fanns denna illustration för efterföljande att reflektera kring. Vår konsult Michael Carlsson har hållit kurs för blivande tågtekniker som precis har påbörjat sin YH-utbildning och läser kursen ”Fordonsintroduktion”.

Vad tolkar du att du ser?

 

Det är ett försök att teckna svaret på frågan om hur järnvägshjulet fungerar i förhållande till rälsen.

 

 

Foto: Solberga station AB.

2022-08-12T11:12:51+02:002022-08-12|Järnväg, Spår, Teknik, Utbildning|

Vistelse i spår för alla? 

Som ni tidigare sett i våra nyhetsbrev och sociala medier så har vi under våren anställt en ny administratör hos oss. Vi tycker att det är viktigt att alla förstår grunderna i järnvägsverksamhet, oavsett i vilken roll man är anställd hos oss. Så tidigare i våras hade vi den teoretiska delen av kursen Vistelse i spår och nu i juli den praktiska delen av kursen inkl. rundvandring på banområde. Vi har förstås inte fotograferat området eller trafiken men en bild på en fin fastighet tog vi med oss ändå. Så får den som vill fundera på var vi uppehöll oss. 

 

 

 

Foto: Solberga station AB 

 

Vår VD på YH-forum

Fredagen 8 april ägde YH-forum rum i Stockholm. Dit var vår VD Margareta Carlsson inbjuden för att delta i ett panelsamtal på tema kvalitet, ett ämne som hon anser viktigt.

Det är Yrkeshögskoleförbundet som två gånger om året arrangerar YH-forum. Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan.

Teman för YH-forum denna gång var jämställdhet och kvalitet. Utöver föreläsningar och interaktiv teater på dessa teman så gavs också aktuell information kring utredningen ”Framtidens yrkeshögskola” respektive från Yrkeshögskolemyndigheten.

Vi på Solberga station AB är på olika sätt involverade i YH-utbildningar. Margareta Carlsson är ordförande i ledningsgruppen i två YH-utbildningar på Nässjöakademin; Lokförare och Kontaktledningstekniker. Alla våra konsulter utbildar då och då i olika ämnen på olika YH-skolor i landet. Vi har även varit delaktiga i en utredning kring eftergymnasial utbildning av tågtekniker, beställd av Framtidens Järnväg/Nordic Infracenter.

Så vad är då ”kvalitet”? Kvalitet behöver definieras. Ordet i sig betyder egentligen bara ”beskaffenhet”. Därför är det viktigt att definiera vilken kvalitet det är man anser att man ska ha. Kvalitet handlar om att möta rätt behov och syftet med kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens nytta för intressenterna och då behöver man också förändra i takt med att behov förändras. Hur möter vi rätt behov, inte bara idag, på kort sikt, utan även framåt på lång sikt, i de yrkesutbildningar som erbjuds? Vad behöver vårt samhälle och vårt näringsliv och därmed också våra elever/deltagare på YH-utbildningarna? Hur odlar vi samverkan mellan skola och näringsliv så att aktuell kunskap finns? Det var några av frågorna som avhandlades i panelsamtalet.

Moderator för dagen var skickliga Susanna Balsvik, som är med på bilden tillsammans med Margareta Carlsson.

Solberga Station järnvägskonsulter

Bilden ägs av Margareta Carlsson

2022-04-19T11:28:07+02:002022-04-19|Kvalitet, Utbildning, Utveckling, YH|

Besök på Nässjöakademin

När vi senast samlades för personalträff hos oss planerade vi in ett besök på Nässjöakademin. Vi träffade YH-eleverna som studerar till Lokförare och pratade bland annat växling med dem. Vi testade den loksimulator som finns på plats. Så besökte vi YH-eleverna som studerar till Kontaktledningsteknikerna för en pratstund.

Slutligen kikade vi på den övningsanläggning som syns på bilden. Anläggningen används i utbildning men möjlighet finns även för näringsliv eller akademi att hyra in sig för vidare-/repetitionsutbildning, kompetensvalideringar, forskningsuppdrag, tidiga utvecklingsprojekt kring produkter och tjänster, showroom för nya produkter etc.

På bilden är det läraren Lars-Göran Bruce som visar oss runt i anläggningen, vilken du kan läsa mer om och se bilder på >>här.

Solberga Station järnvägskonsulter

Foto: Solberga station AB

Margareta tror på god arbetsmiljö

Det här är vår konsult Margareta Carlsson. Hon coachar, utbildar, utreder och såväl utmanar som stöttar chefer och ledare avseende chef- och ledarskap, organisationsutveckling och arbetsmiljö.

Om man vill att vi alla ska prestera vårt allra bästa – vilket vi ska, när vi är på jobbet – så behöver vi alla tillsammans (inte bara chefer och ledare) bidra till att skapa en bra arbetsmiljö som främjar goda prestationer. Goda prestationer i sin tur förutsätter också att man trivs och utvecklas på jobbet. Så att sträva efter att bygga och leda utifrån friskfaktorer och ha strategier för riskfaktorerna är vägen framåt, för allas vårt bästa.

Den mänskliga faktorn är viktig. Dessutom ska man ha koll på de lagkrav som finns på området – både i järnvägslagstiftningen och i arbetsmiljölagstiftningen – för det kan också bli ekonomiskt kännbart om man missar eller gör fel på vägen. Det är som en kund berättade för Margareta härom veckan om ett visst område i lagtexten: ”Hela kostnaden för utbildningen du höll hos oss har vi tjänat in, för ett näraliggande företag fick inspektion och hade inte koll på detta och de fick en kostnad som med råge översteg det vi betalade för utbildningen, som gjorde att vi rättade till och nu har allt i ordning. Så nu kan vi få inspektion utan att oroa oss.”

Att bistå i arbetsmiljöarbetet brinner Margareta för. På fotot är hon ute hos kund för utbildning bland annat i riskbedömningar, generella och vid förändring.

Solberga Station järnvägskonsulter

2022-02-28T15:55:43+01:002022-03-01|Arbetsmiljö, Ledarskap, Riskfaktorer, Utbildning|

Kenneth spanar

Som många vet utbildar vår Kenneth Sörestedt (bland annat) i truck, travers, fallskydd, mobila arbetsplattformar och lyftinrättningar. Så när vi är ute på besök i olika verksamheter vet vi allt som oftast var vi kan finna honom.

Har ni utbildningsbehov hos er? Kontakta oss så hjälper vi er.

Solberga Station järnvägskonsulter

2022-02-14T17:19:39+01:002022-02-15|Lift, Lyft, Om oss på företaget, Travers, Truck, Utbildning|

Har du skrivit ditt examensarbete inom järnvägsteknik? Tävla nu om 15 000 kronor!

Swedtrains examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Studenter inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjuds att delta i tävlingen.

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader (med tåg så klart) till prisutdelningen. Priset delas ut under Swedtrains vårmöte den 24 maj, där pristagaren förväntas presentera sitt examensarbete.

Deltagande examensarbete ska vara inlämnat till Swedtrain, per mail till swedtrain@tebab.com i pdf-format, senast den 3 mars 2022.

För att delta i tävlingen ska examensarbetet vara genomfört under studieåret 2021. Vinnaren utses av en jury bestående av Swedtrains Forsknings- och Utvecklingskommitté och juryns beslut kan ej överklagas.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Solberga station AB är medlemmar i Swedtrain och vi vill gärna uppmuntra dig som skrev ditt examensarbete inom järnvägsteknik under 2021 att söka.

Solberga Station järnvägskonsulter

Bild från Swedtrain

2022-01-26T14:29:48+01:002022-01-27|Arbete, Järnväg, Utbildning|
Till toppen