Många är tankarna och åsikterna om vår svenska järnväg. Positiva såväl som negativa.
Så finns det trots allt lite basfakta för den som är intresserad.