Nya EU-förordningar träder i kraft. Svenska lagar och TSFS påverkas. Järnvägslagen delas framöver upp i fyra lagar. Transportstyrelsen väntas följa upp med nya föreskrifter. Förordning EU/2019/773 ”Drift och trafikledning” träder i kraft.

Stor förändring: ECM-reglerna (Entity in Charge of Maintenance) om fordons förvaltning och krav på ECM-certifiering kommer att omfatta alla typer av fordon (idag godsvagnar). Fordon som används av annan än fordoninnehavare som själv styr sitt fordonsunderhåll måste ha utsedd ECM. Idag är den som brukar lok, personvagn etc. ansvarig för dess trafikduglighet. I framtiden ska certifierad ECM vara ansvarig, oavsett brukare av fordonet. När utlåning, ut-/inhyrning, samtrafik finns över gränsen för järnvägsföretagets egen omfattning måste fordon vara knutna till certifierad ECM.

(Undantag: slutet system = fordonsflotta som hålls avskild endast för innehavarens eget bruk.)