Vad fokuserar du på? Vad söker du efter?  

Vad fokuserar du på och söker du efter när de gäller arbetsmiljön? 

När vi lägger fokus på faktorer som ger upphov till och vidmakthåller hälsa, då anlägger vi ett salutogent perspektiv. Vi pratar om friskfaktorer och skyddsfaktorer. Vi söker efter faktorer som främjar hälsa och välmående både hos individen, i gruppen och i organisationen. Vi söker efter styrkor, goda exempel, framgångsrika händelser och skeenden som vi kan upprepa och skapa hållbara goda beteenden och lösningar. 

När vi lägger fokus på vad som framkallar sjukdom och ohälsa, då anlägger vi det patogena perspektivet. Vi pratar då om riskfaktorer. Så söker vi efter sådant som kan skada oss, som kan orsaka olycksfall eller göra oss sjuka. Det har traditionellt varit det perspektiv som gällt ute på våra arbetsplatser och utgör ofta en del av grunden. 

Arbetsmiljöarbete idag handlar om dem båda. Om att odla friskfaktorer och hantera riskfaktorerBåda faktorer kompletterar varandra. Det är i en säkerhetsbransch som vår oerhört viktigt att ha koll på riskerna och hantera dem. Lika viktigt är det att ha en ambition om något, vara på väg mot något, och det är där friskfaktorerna kommer in i bilden, att sträva efter. 

Vad fokuserar du eller ni på där du arbetar?

Solberga Station järnvägskonsulter