Truck och lyft

Flera verksamheter inom järnvägen använder truckar och lyftanordningar på järnvägsområdet.

Behöver ni förarbevis för truck? Vi utbildar för följande förarbevis:

  • Truck: A, B, C2 (hjullastare) och D1 (enligt TLP 10)
  • Lyftanordningar: Traverskran och Pelarkran (enligt SS-ISO 9926-1/SS-ISO 23853)
  • Skylift/mobil arbetsplattform: A och B (enligt SS-ISO 18878:2004 och Liftutbildningsrådets utbildningsplan)
  • Fallskydd

Vet alla vilka regler som gäller? Exempelvis när det gäller truck eller personbil som färdas på bangårdsområdet?

Samtliga utbildningar kan fås särskilt anpassade till spårtrafikmiljö. Vi utbildar givetvis för alla slags verksamhetsområden, inte bara järnväg. Vill du ha en utbildning med särskild anpassning för just ditt arbetsområde, kontakta oss.

Hör av dig till oss för en genomgång av ditt läge och dina behov så ger vi dig ett förslag.

 Citat ur Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Enligt AFS 2006:5, 18§ får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

 Enligt AFS 2006:5, 19§ ska en truckförare ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med dessa krav låter en eller flera personer använda truck åläggs att betala en sanktionsavgift på 15 000:- till 150 000:-.

Så uppfylls kraven

För att uppfylla kraven i AFS 2006:5, 18§ måste truckföraren vara utbildad. Detta sker lämpligen i en utbildning enligt TLP10 (framtagen av arbetsmarknadens parter).

Den normala utbildningstiden för en A+B-utbildning är 16 timmars teori och 24 timmars praktik. I viss mån är det ibland möjligt att reducera praktiktiden om eleverna har erfarenhet och förkunskaper sedan tidigare. Utbildning för övriga legitimationer vi nämner ovan kan ha lite olika upplägg. Kontakta oss för mer information.

Att personalen är korrekt utbildad förebygger också olyckor och därmed onödiga kostnader i form av skadat gods, skadade truckar, produktionsbortfall och sjukskrivningar.

Utbildningen innebär mycket mer än att truckförarna ska få ett utbildningsintyg (förr kallat ”truckkort”), det gäller även att få fram effektiva, riskmedvetna och ansvarskännande förare. Därför ingår också diskussioner om risker, tillbud och olyckor i utbildningen.

För dig som är arbetsledare

I AFS 2006:5 Användning av truckar på sidan 4 skriver Arbetsmiljöverket:”20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.” Du som ska utfärda intyg till personal att använda truckar, lyftar etc. på företaget ska alltså veta vad som gäller för att kunna göra rätt bedömningar. Vid en kontroll ska du kunna visa att du uppfyller det här kravet.

Hör av dig till oss för att säkra att du uppfyller arbetsmiljökraven på dig.

Klicka på knappen för att läsa mer om utbildning!

Läs mer här!