Vad är det du ser? Är det en stor fisk och sex små? Är det en fisk som är nära i bild och övriga är längre bort? Är det en fisk som leder ett stim? Är det ett stim som jagar en annan fisk?

Hela livet handlar om perspektiv och vår egen tolkning. Det är sådant man kan reflektera kring i hängmattan en sommar.

Solberga Station järnvägskonsulter