Torsdag-fredag samlas vi och utbyter erfarenheter, lär nytt, planerar uppdrag och utvärderar verksamhet och hur vi har det på företaget. Roligt och nyttigt.