Glad påsk

Nu är den för många efterlängtade våren på ingång. Tänk sån skillnad lite solsken och grönska ändå gör.
Så har vi en påskhelg i antågande och vi vill nu gärna önska er alla en riktigt Glad Påsk!

2021-03-31T08:50:41+02:002021-04-01|Om oss på företaget|

Nödsituationer – vad är det?

EU-förordningen 2018/762 beskriver krav på hur nödsituationer ska hanteras. Personsäkerheten vid bangårdsarbete är ett fokusområde för Arbetsmiljöverkets inspektioner idag.

Beredskapsplan för järnvägsföretag

Såväl ett järnvägsföretag som en infrastrukturförvaltare behöver ha en beredskapsplan för hur man ska agera i en nödsituation. Man ska ha identifierat de olika slags nödsituationer som kan uppkomma, olika faror och möjliga olyckor. Man ska ha en rutin för hur man omhändertar situationen så att man kan återgå till ”normala driftförhållanden” igen.

I samband med att en nödsituation inträffar, behöver organisationen samla in underlag om händelsen så att den kan utvärderas och leda till slutsatser och åtgärder för att förhindra en upprepning. Det är en del i arbetet med ständiga förbättringar, som man också behöver bedriva.

Nödsituationer kan vara små eller stora händelser, det gemensamma är att de är ”oönskade händelser” som kräver en insats för återställning. En enkel urspårning i låg hastighet behöver inte vara något dramatiskt och behöver inte medföra några större konsekvenser, men det var ”oönskat” att det inträffade och det kunde ”ha gått värre” än vad det gjorde.

Därför behöver samma händelse förebyggas på något sätt för att förhindra en upprepning, och därför behöver man klarlägga orsaken till att den inträffade från början, så att man kan dra slutsatser om den.

Att agera på en inträffad händelse är nödvändigt, men det är en reaktiv handling. Det behöver finnas ett inslag av proaktivitet också. Det är nödvändigt att jobba med att analysera de risker verksamheten ger upphov till, och att kontinuerligt utsätta slutsatserna om riskerna för en omvärdering.

De nödlägesrutiner som finns behöver övas tillsammans med andra berörda parter, och på så vis testas att de fungerar som avsett. Stora olyckor händer tack och lov sällan, men just därför behöver rutinerna för sådana situationer testas regelbundet så att de fungerar om de skulle behövas.

Solberga station AB har erfarenhet av olyckshantering för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltning. Vi kan bland annat hjälpa till med att riskanalysera verksamheten, att ta fram rutiner för nödsituationer och skapa system för att upprätthålla beredskap, att utbilda de funktionärer som ska agera i sådana nödsituationer, att ta fram och genomföra övningar för att testa beredskapsplaner, att samla in fakta om och utreda orsakerna till inträffade händelser samt ge förslag till åtgärder.

Hör av dig till oss om ni behöver stöd i dessa frågor.

2021-03-23T20:56:55+01:002021-03-23|Arbetsmiljö, Om oss på företaget|

Här är vi!

Vi är ett gäng nyfikna, modiga och kompetenta järnvägskonsulter som bistår järnvägsorganisationer i att förbättra och utveckla sin verksamhet.

Professionalitet, engagemang och pålitlighet bildar grund i allt vi gör. Passion, mod och mervärde får det att lyfta. Vi vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhället.

Vi tror på dialog och samarbete och att bara nöjda kunder kommer tillbaka. Vår vision är att du som kund ska se oss som en självklar samarbetspart: när du behöver experthjälp så ringer du till Solberga station AB. Vår specialitet är problemlösning – har vi inte den tjänst du söker i vår egen verksamhet idag så finns den i vårt kontaktnät.

Välkommen att kontakta oss!

2021-03-05T15:04:55+01:002021-03-05|Om oss på företaget|

Vi är godkända utbildningsanordnare!

Vet du om att Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu satsar extra på stöd till arbetsmiljöutbildning?
 
Nu har ditt företag chansen att få ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
 

Utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar

Vet du om att vi på Solberga station AB är godkända som utbildningsanordnare av sådana arbetsmiljöutbildningar?

Vi bistår dig gärna i att ta fram den utbildning som är bäst för just er. Stödet gäller för såväl grundläggande utbildning som repetitionsutbildning.
 
Det kan även vara riktad utbildning kring exempelvis riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap eller säkerhetskultur. Det kan vara fysiska eller digitala utbildningar.
 
Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
 
Planeringen av utbildningen ska ske i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet är att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.
 
Stödet är i form av en delfinansiering av den utbildningskostnad företaget har.
Varmt välkommen att kontakta oss så skapar vi en bra utbildning för dig!
 
2021-02-17T18:48:06+01:002021-02-17|Om oss på företaget, Utbildning|

Vill du bli en av oss? Vi söker järnvägskonsulter

Vill du vara med och bidra till järnvägsbranschens utveckling och framtid? Vill du lära ut och dela med dig av din egen kunskap och erfarenhet? Vill du skapa möjligheter och lösningar? Är du en person som vill mer? Är du redo att gå vidare i karriären och arbeta som konsult? Då är du kanske vår nya kollega!

Det här är vi

Vi är expertkonsulter som bistår järnvägsföretag i att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompetensutveckling och problemlösning av olika slag. Vi är ett litet företag som arbetar på ett öppet och delaktigt sätt med god gemenskap och vi samverkar med våra kunder för att finna och leverera deras bästa lösning. Vi får allt fler förfrågningar och uppdrag relaterade till utbildningar och utredningar, så vi behöver växa och bli fler.

Vår verksamhet består av två delar: experttjänster och undervisning.

Inom ramen för experttjänster erbjuder vi chefsstöd och ledningsstöd på olika sätt. Exempel: utredningar, organisationskartläggningar, kvalitetsuppföljningar, revisioner, analyser samt framtagning och revidering av dokumentation av olika slag. Det kan t.ex. handla om säkerhetsstyrningssystem, verksamhetsledning, systematiskt arbetsmiljöarbete eller uppdrag att utreda effekter av lagstiftning på olika områden och dess påverkan på organisation eller projekt. Det kan även vara framtagning av system såsom underhållsoptimering, lageroptimering och resursidentifiering. Detta område inkluderar även professionell coaching av chefer i roll och yrkesutövning.

Inom ramen för utbildningar erbjuder företaget exempelvis grund- och repetitions-utbildningar för trafikpersonal och verkstadspersonal, utbildning av växlingspersonal, kurser i truck, lyft, travers och personsäkerhet, arbetsmiljöutbildningar och ledarskapsutbildningar. Vi tar även fram kompetensförsörjningsprogram av olika slag. I detta verksamhetsområde ingår att utifrån manualer, rutiner och lagstiftning ta fram och dokumentera kursplaner inkl. analysera relevansen i dessa, framtagning av kursmaterial, prov och examinationer. Vi föreläser och utbildar även i exempelvis kommunikation, stresshantering och förändringsarbete.

Vårt mål är att bidra till att företag blir effektivare, säkrare, roligare och lönsammare. Vi brukar säga att ”vi finns här för dig som vill mer”. Vi reser och arbetar över hela Sverige, där kunderna är, där finns vi.

Är det här du?

Vi arbetar både med anställda och med underkonsulter och nu söker vi båda delarna. Vår personalidé lyder som följer:

Positiva, kompetenta och professionella människor med sakkunskap inom för oss relevanta områden. Individer som är lösningsinriktade, passionerade och som vill mer. Personer som tillsammans med oss vill skapa styrka för våra kunder, för företaget, för samhället och för sig själva. Människor som är modiga och beredda att överträffa egna och andras förväntningar.

Vi är just nu i behov av konsulter för utbildning inom fordonsunderhåll.

Vi söker dig som har erfarenhet av fordonsunderhåll, gärna både som tekniker och lärare/instruktör, och har god kännedom om järnvägsbranschen. Du bör ha dokumenterad yrkesmässig kunskap och samtidigt god pedagogisk förmåga.

Arbetet innebär att skapa nya utbildningar från grunden utifrån tekniska beskrivningar och styrande dokument, inkl. ta fram kursmaterial och genomföra utbildningar av olika slag hos kund på olika platser i Sverige. Det kan också bli aktuellt med uppdrag som innebär genomförande av tekniska utredningar, granskningar och bedömningar i projektform.

Några viktiga egenskaper är:

  • Social förmåga och förmåga att anpassa kommunikation och beteende
  • Integritet och objektivitet
  • Positiv, prestigelös och samverkande
  • Pålitlig, strukturerad och noggrann
  • Fokus på möjligheter, lösningar och framkomliga vägar
  • Kunna växla mellan detalj och helhet
  • Förmåga att agera självständigt, under eget ansvar, ta initiativ och samtidigt samverka med och vara en av oss i teamet

Följande är meriterande:

  • Erfarenhet av arbete som konsult eller företagande
  • Erfarenhet av arbete som lärare och/eller instruktör
  • Erfarenhet av arbete som chef och/eller arbetsledare

Var och en av oss utgår från vår egen bostad så du som söker kan bo var som helst i Sverige. Körkort är ett krav.

När du börjar hos oss kommer du att få en introduktion som både inkluderar våra arbetssätt och strukturer och en kurs i att utbilda andra inklusive vår hållning i pedagogik och lärande.

Hör av dig

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under hösten. Vi ber dig skicka din ansökan via mejl till margareta.carlsson@solbergastation.se. Vi ber dig vidare att skriva ett personligt brev, antingen i mejlet eller som bilaga, samt bifoga ditt CV. Om du har frågor eller funderingar så skicka dem till samma mejladress så återkommer vi till dig.

Varmt välkommen!

2020-09-21T11:27:08+02:002020-09-21|Om oss på företaget|

Dags för personalträff!

Vi reflekterar över halvåret som gått och planerar inför en spännande höst. Efter ett någorlunda lugnt halvår är det nämligen full fart här hos oss.
Den här gången håller vi till i Enköping på Fagerudd.
2020-09-04T08:56:06+02:002020-09-04|Om oss på företaget|

Nu ska ni få läsa lite mer om vår tågälskande konsult Kenneth Sörestedt

Han fick börja med att svara på frågan: Varför valde du att börja jobba inom järnvägen?

”Järnväg är den smartaste och mest energisnåla metoden att transportera på land, åtminstone över längre sträckor, för både person- och godstransporter.”

Han fick även svara på frågan vad han tycker är roligast med järnvägsbranschen?

”Fascinationen av att jag med bara handkraft kan rulla igång en godsvagn på 50 ton, detta på grund av det låga rullningsmotståndet mellan räls och järnvägshjul. Försöker man motsvarande med en lastbil på 50 ton lär man inte komma långt…”

Och till sist fick Kenneth svara på frågan varför han valde att börja jobba som konsult?

”I rollen som konsult får man mycket variation och man får se sig om i tillvaron. ”Omväxling förnöjer!”
(Varför tror ni man blev växlare? 
😊)”

2020-06-30T20:25:48+02:002020-06-30|Om oss på företaget|

Under måndagen och tisdagen hade vi personalträff – över Teams

Vi som alltid jobbar digitalt och reser kors och tvärs över hela Sverige brukar normalt träffas fysiskt en gång i kvartalet under 2-3 dagar.

Viktiga träffar, då vi går igenom allt från interna angelägenheter (arbetsmiljö, administration, ekonomi, teknik…) till vår konsultroll, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling såväl som socialt häng och kul aktiviteter.

Den här gången enades vi enhälligt om att inte genomföra en fysisk träff. Det blev därför en digital personalträff via Teams, där kan vi se och lyssna på varandra utmärkt bra också.
Det är en speciell vår detta, så vi närmar oss säsongsavslutningen på samma speciella sätt.

2020-06-16T16:06:46+02:002020-06-17|Om oss på företaget|

Järnvägsfrukost i september – boka in!

Den 25/9 är det dags nästa gång.
Då kommer bl.a. våra konsulter Margareta Carlsson och Michael Carlsson prata om nyheter i järnvägsreglerna som börjar gälla i höst avseende den mänskliga faktorn på arbetet. Viktigt både för dig som är chef och ledare och för dig som jobbar i branschen.
Kom gärna och ät frukost med oss.
2020-06-16T09:06:18+02:002020-06-16|Järnväg, Om oss på företaget|
Till toppen