Fredagen 8 april ägde YH-forum rum i Stockholm. Dit var vår VD Margareta Carlsson inbjuden för att delta i ett panelsamtal på tema kvalitet, ett ämne som hon anser viktigt.

Det är Yrkeshögskoleförbundet som två gånger om året arrangerar YH-forum. Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan.

Teman för YH-forum denna gång var jämställdhet och kvalitet. Utöver föreläsningar och interaktiv teater på dessa teman så gavs också aktuell information kring utredningen ”Framtidens yrkeshögskola” respektive från Yrkeshögskolemyndigheten.

Vi på Solberga station AB är på olika sätt involverade i YH-utbildningar. Margareta Carlsson är ordförande i ledningsgruppen i två YH-utbildningar på Nässjöakademin; Lokförare och Kontaktledningstekniker. Alla våra konsulter utbildar då och då i olika ämnen på olika YH-skolor i landet. Vi har även varit delaktiga i en utredning kring eftergymnasial utbildning av tågtekniker, beställd av Framtidens Järnväg/Nordic Infracenter.

Så vad är då ”kvalitet”? Kvalitet behöver definieras. Ordet i sig betyder egentligen bara ”beskaffenhet”. Därför är det viktigt att definiera vilken kvalitet det är man anser att man ska ha. Kvalitet handlar om att möta rätt behov och syftet med kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens nytta för intressenterna och då behöver man också förändra i takt med att behov förändras. Hur möter vi rätt behov, inte bara idag, på kort sikt, utan även framåt på lång sikt, i de yrkesutbildningar som erbjuds? Vad behöver vårt samhälle och vårt näringsliv och därmed också våra elever/deltagare på YH-utbildningarna? Hur odlar vi samverkan mellan skola och näringsliv så att aktuell kunskap finns? Det var några av frågorna som avhandlades i panelsamtalet.

Moderator för dagen var skickliga Susanna Balsvik, som är med på bilden tillsammans med Margareta Carlsson.

Solberga Station järnvägskonsulter

Bilden ägs av Margareta Carlsson