Arbetsmiljö på spåret

Igår höll vi arbetsmiljöutbildning med ett gäng blivande kontaktledningstekniker. Arbetsmiljö – livet på jobbet. Hur vi lever och verkar tillsammans så att alla är säkra, mår bra och presterar väl. Viktigt område för oss alla. Extra vikt lades vid tre områden:

  • Vilka rättigheter och skyldigheter jag själv har som anställd när det gäller arbetsmiljön.
  • Den egna hälsan och vikten av att ta hand om sig själv för att må bra, hålla och jobba säkert.
  • Ergonomi – att arbeta på ett för kroppen hälsosamt sätt i ett tungt och ansträngande yrke.

Efter att ha hälsat dem välkomna till järnvägsbranschen så hejar vi nu på dem och hoppas vi att de ska få en bra karriär i ett yrke som så väl behövs där ute.

Bangårdsövning

Med denna lilla tågbana som vi själva byggt, har vi tillsammans med en klass blivande lokförare övat på att växla som ett växlingslag med förare på ”radiostyrt lok”, tillsyningsman, signalgivare och koppelavhängare. Två lag kunde öva samtidigt med varsitt lok.

Uppgiften var att ”nummerväxla” växlingssätten, alltså att sortera vagnarna i nummerordning, eller att skapa tågsammansättningar i viss ordning utifrån färgkod på vagnarna. Tillsyningsmannen ansvarade för att ta fram en växlingsplan för att på ett effektivt sätt rangera om vagnarna i rätt ordning, signalgivaren höll ögonen öppna efter klarsignal från koppelavhängaren (som ”klippte” isär vagnssläpan med en plastsax för att skilja magnetkoppen åt) och ge föraren signal om framåt, back och stopp. En övning i att samverka som ett lag och ansvara för sin egen uppgift, med tillit till att de andra i laget gör sin del.

Stämningen var på topp, erfarenheterna blev många, koncentration på den egna uppgiften i samverkan med de övriga i laget var avgörande för framgången. En väldigt rolig övning som passar inte bara för blivande lokförare utan för alla. En övning i tillit, spelregler och kommunikation på ett lekfullt sätt.

2023-10-23T09:11:22+02:002023-10-23|Rangering, Säkerhet, Strategi, Teamutveckling, Utbildning, Växling, YH|

Vår VD på YH-forum

Fredagen 8 april ägde YH-forum rum i Stockholm. Dit var vår VD Margareta Carlsson inbjuden för att delta i ett panelsamtal på tema kvalitet, ett ämne som hon anser viktigt.

Det är Yrkeshögskoleförbundet som två gånger om året arrangerar YH-forum. Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan.

Teman för YH-forum denna gång var jämställdhet och kvalitet. Utöver föreläsningar och interaktiv teater på dessa teman så gavs också aktuell information kring utredningen ”Framtidens yrkeshögskola” respektive från Yrkeshögskolemyndigheten.

Vi på Solberga station AB är på olika sätt involverade i YH-utbildningar. Margareta Carlsson är ordförande i ledningsgruppen i två YH-utbildningar på Nässjöakademin; Lokförare och Kontaktledningstekniker. Alla våra konsulter utbildar då och då i olika ämnen på olika YH-skolor i landet. Vi har även varit delaktiga i en utredning kring eftergymnasial utbildning av tågtekniker, beställd av Framtidens Järnväg/Nordic Infracenter.

Så vad är då ”kvalitet”? Kvalitet behöver definieras. Ordet i sig betyder egentligen bara ”beskaffenhet”. Därför är det viktigt att definiera vilken kvalitet det är man anser att man ska ha. Kvalitet handlar om att möta rätt behov och syftet med kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens nytta för intressenterna och då behöver man också förändra i takt med att behov förändras. Hur möter vi rätt behov, inte bara idag, på kort sikt, utan även framåt på lång sikt, i de yrkesutbildningar som erbjuds? Vad behöver vårt samhälle och vårt näringsliv och därmed också våra elever/deltagare på YH-utbildningarna? Hur odlar vi samverkan mellan skola och näringsliv så att aktuell kunskap finns? Det var några av frågorna som avhandlades i panelsamtalet.

Moderator för dagen var skickliga Susanna Balsvik, som är med på bilden tillsammans med Margareta Carlsson.

Solberga Station järnvägskonsulter

Bilden ägs av Margareta Carlsson

2022-04-19T11:28:07+02:002022-04-19|Kvalitet, Utbildning, Utveckling, YH|
Till toppen