Ändrade undersökningsintervall vid olika ålder och en mer omfattande hälsokravställning som uppmärksammar fler hälsoområden än föregångaren BV-FS 2000:4.

För lokförare med lokförarbevis samt för tjänstgörande personal ombord på tåg gäller fortsatt andra hälsokrav än dessa.

Läs mer på transportstyrelsen.se