– Ni pratar om ”TTJ” på järnvägen, vad är det?

Vår konsult Michael Carlsson berättar:

– TTJ betyder ”Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg” och är kort sagt trafikreglerna på spåret. Det finns fler regler att tänka på men TTJ ger den gemensamma grunden för hur järnvägstrafik går till.

Solberga Station järnvägskonsulter