Margareta Carlsson

Dagens kort-presentation: Möt Margareta Carlsson.

Ledning, ledarskap, organisation, arbetsmiljö och människan är hennes passion och hon går i gång på utveckling av människor, processer och organisationer. Hon arbetar med just management, ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar och coachar chefer i deras arbete både i vardag och förändring. Så när du kör fast på ett eller annat sätt, eller när du vill mer, så finns hon här för dig.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-27T17:13:22+02:002021-09-30|Om oss på företaget|

Michael ”Micke” Carlsson

Dagens kort-presentation: Möt Michael ”Micke” Carlsson.

Hans nyfikenhet stimuleras av synnerligen specialiserade arbetsuppgifter, detaljfokus i kombination med systemtänk. Det är därför inte så förvånande att han är skicklig på att plocka ner lagar och regler till hanterbara processer och begripliga handlingar som människor kan utföra. Framtagning av underlag till trafiktillstånd, organisationsanalyser, kvalitetsrevisioner och utredningar… här finns en som kan.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-20T15:43:24+02:002021-09-23|Om oss på företaget|

Effektivitet

Resurseffektivitet eller flödeseffektivitet?

Normalt när vi talar om effektivitet så avser vi resurseffektivitet. Fokus är på använda resurser (personal, ekonomi, teknik…) optimalt. Då organiserar vi t. ex. i avdelningar och varje avdelning ska optimeras på sitt område.

Ex. Nisse har ont i benet. Nisse besöker vårdcentralen. De hänvisar till röntgen. Nisse väntar på röntgentid. Röntgas. Inväntar återkoppling. Går till läkaren och får det. Han behöver opereras. Väntar på operationstid. Opereras.

Respektive avdelning – vårdcentral, röntgen, operation – är resurseffektiviserade, dvs. man ska se till att få ut så mycket som möjligt av dessa olika avdelningar. Ex 1: anställa personal med expertkompetens kring röntgen. Ex 2. använda röntgenmaskinen mesta möjliga så att den ekonomiska investeringen är försvarbar.

Om vi arbetar med lean så arbetar vi normalt med flödeseffektivitet. Flödeseffektivitet har processfokus och fokuserar på den ”enhet” som är central i processen. I exemplet ovan är det Nisse. I stället för att Nisse ”springer runt” så organiserar man en sjukvårdsenhet där både läkare, röntgen och operation är på plats. Nisse går dit och går snarare genom olika rum i ett flöde tills han landar i operation. Nisses väntetid är minimal, Nisse är i fokus i processen.

Dessa båda sätt att effektivisera är inte förenliga med varandra så man behöver fråga sig vad som blir mest effektivt i olika situationer; resurs eller flöde?

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-20T15:33:58+02:002021-09-21|Arbete, Effektivitet, Ledarskap|

Kenneth Sörestedt

Dagens kort-presentation: Möt Kenneth Sörestedt.

Järnväg, organisation och arbetsmiljö lockar Kenneth, gärna i kombination. Växling och växlingslogistik, lager och lagerlogistik, olycksfallutredningar är några järnvägsområden Kenneth verkar inom. Utöver det så utbildar han även i truck, hjullastare, skylift, lyft, travers samt fallskydd – gärna med anknytning till arbetsmiljöaspekter. MTO – människa, teknik och organisation i samverkan, det är Kenneth bra på.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-13T12:20:45+02:002021-09-16|Om oss på företaget|

Stresstriangeln

Hur vi upplever press/stress varierar mycket människor emellan. Tre faktorer som påverkar oss alla är krav, kontroll och stöd. Upplevd stress beror på förhållandet mellan de krav som ställs på oss i arbetet, den kontroll vi upplever över vår arbetssituation och det stöd vi känner i arbetet.

Om en individ upplever att de krav som ställs (egna krav på sig själv och andras krav) är rimliga, man har koll på läget och vet vad man ska göra och känner att det finns stöd om man skulle behöva hjälp, så klarar individen generellt ganska mycket press.

Om man däremot upplever att kraven är för höga/orimliga, man har tappat greppet och vet inte vart man ska börja och det finns ingen som kan hjälpa heller… då är situationen ohållbar.

Vi brukar använda oss av en stresstriangel för dialog. Kring den kan man resonera om hur man upplever läget kring krav, kontroll och stöd i dialog med sig själv, kollegor eller chef-anställd. Det är en enkel modell att stämma av arbetsbelastning kring.

Ibland handlar det om att enas kring krav och kanske sänka ambitionsnivån. Ibland handlar det om att enas kring prioriteringar och vad som är viktigast att ta tag i just nu. Ibland handlar det om att avlasta på olika sätt – stöd kan vara allt från att bara finnas där och lyssna och vara någon att bolla med till att rent praktiskt ta över vissa uppgifter och hjälpa till.

Kan du ha nytta av den här modellen hos dig?

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-13T12:12:09+02:002021-09-14|Arbetsmiljö, Ledarskap, Modeller, Stress|

Carl ”Calle” Olsson

Dagens kort-presentation: Möt Carl ”Calle” Olsson.

Teknik, IT och människa i kombination intresserar Calle och det märks, skulle vi som jobbar med honom säga. Han har en unik förmåga att ta in information om ett system eller ett komplett fordon för att i nästa steg förmedla tillbaka hur systemet fungerar i en utbildningssituation, på högsta tänkbara nivå. Komplicerat blir enkelt med honom.

Solberga Station järnvägskonsulter

2021-09-06T18:01:20+02:002021-09-07|Om oss på företaget|

Restriktioner

Under sommararen och inför hösten lättar pandemi-restriktionerna. Kan det månne innebära att vi åter kan komma ut och besöka er kunder på plats? Vissa saker går utmärkt att göra på distans men vissa saker – workshop eller praktiska moment på fordon – gör sig bättre fysiskt på plats.

Margareta gläder sig.

Solberga Station järnvägskonsulter

 

2021-08-30T18:15:02+02:002021-09-02|Om oss på företaget|
Till toppen