Arbetsmiljö med KC Group

Solberga station AB samverkar med nätverksföretaget KC Group Leadership Development AB. Vår Margareta Carlsson har skrivit ett blogginlägg om arbetsmiljö hos dem som vi idag delar vidare.

Utvecklingsinsatser

KC Group arbetar med kompetensutveckling och förändringsprocesser i form av individuell chefscoaching samt teamcoaching av ledningsgrupper och andra personalgrupper.

Andra insatser är exempelvis skräddarsydda ledarutvecklingsprogram och utbildningar i t.ex. coachande ledarskap, fördjupade samtalsfärdigheter, förändringsledning samt workshops och föreläsningar kring exempelvis konflikthantering, stressreducerande ledarskap och interkulturell kommunikation.

KC Group är ett agilt nätverksföretag som består av associerade samarbetspartners över hela Sverige; ICF-certifierade coacher, konsulter med spetskompetens och föreläsare inom olika expertområden.

Vi är en av dessa associerade samarbetspartners, så vi både ingår i insatser som KC Group genomför och har också hela detta nätverk i ryggen att komplettera vår egen kompetens när behov hos våra kunder uppstår. Vi gillar samverkan, så det gillar vi.

 

 

2021-02-24T14:58:39+01:002021-02-24|Arbetsmiljö, Coaching, Kunder, Ledarskap|

Vi är godkända utbildningsanordnare!

Vet du om att Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu satsar extra på stöd till arbetsmiljöutbildning?
 
Nu har ditt företag chansen att få ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
 

Utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar

Vet du om att vi på Solberga station AB är godkända som utbildningsanordnare av sådana arbetsmiljöutbildningar?

Vi bistår dig gärna i att ta fram den utbildning som är bäst för just er. Stödet gäller för såväl grundläggande utbildning som repetitionsutbildning.
 
Det kan även vara riktad utbildning kring exempelvis riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap eller säkerhetskultur. Det kan vara fysiska eller digitala utbildningar.
 
Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
 
Planeringen av utbildningen ska ske i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet är att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.
 
Stödet är i form av en delfinansiering av den utbildningskostnad företaget har.
Varmt välkommen att kontakta oss så skapar vi en bra utbildning för dig!
 
2021-02-17T18:48:06+01:002021-02-17|Om oss på företaget, Utbildning|

År 2021 är Järnvägens år

I år ska vi inom EU ha fokus på järnvägen – ett hållbart, smart och säkert transportmedel. Europeiska kommissionen har tagit detta initiativ i syfte att lyfta fram fördelarna med järnvägen. Så fredagen den 1 januari 2021 började det europeiska järnvägsåret, ”European Year of Rail”, järnvägens år. En mängd olika aktiviteter ska belysa järnvägen under 2021 över hela EU och varje medlemsstat ansvarar för att samordna järnvägsåret på nationell nivå.

”Vår framtida rörlighet måste vara hållbar, säker, bekväm och prisvärd. Järnvägen erbjuder allt detta och mer därtill! Europeiska järnvägsåret ger oss möjlighet att återupptäcka detta transportsätt. Genom en mängd olika åtgärder kommer vi att använda detta tillfälle för att hjälpa järnvägen att förverkliga sin fulla potential. Jag inbjuder er alla att vara en del av det europeiska järnvägsåret.” (Adina Vălean, EU-kommissionär Transport)

Tanken är att uppmuntra både medborgare och företag att använda järnvägen. Målet är att bidra till EU: s Green Deal-mål att bli klimatneutralt till 2050.

Vi som gillar järnväg tycker förstås att varje år är järnvägens år och gillar detta initiativ. Här är den officiella hemsidan för ”European Year of Rail”.

2021-02-04T15:16:21+01:002021-02-04|Järnväg|
Till toppen